A6-ANEE: Steun uit Brussel

Vanochtend in de Volkskrant:

‘Snelweg A6-A9 mag niet door natuurgebied’

DEN HAAG – De aanleg van een nieuwe snelweg tussen Almere en Schiphol, de A6-A9, is niet toegestaan als daardoor het natuurgebied rond het Naardermeer wordt aangetast. Dat stelt eurocommissaris Dimas van Milieu in antwoord op vragen van GroenLinks-europarlementariër Joost Lagendijk.

Dimas vindt rekeningrijden een mogelijke ‘haalbare alternatieve oplossing’ voor de A6-A9. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit een uitstekend wapen is tegen de files tussen Almere en Schiphol. De effecten zijn groter dan de aanleg van een snelweg.

De natuur in en rond het Naardermeer wordt beschermd door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook maakt het gebied deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000. Een nieuwe snelweg is alleen mogelijk als daarmee een ‘groot openbaar belang’ is gemoeid en er geen goede alternatieven zijn, aldus Dimas.

Minister Peijs van Verkeer neemt begin volgend jaar een besluit over de A6-A9. Rijkswaterstaat onderzoekt twee varianten: een (deels ondertunnelde) nieuwe snelweg of een uitbreiding van het bestaande wegennet. Peijs liet zich eerder positief uit over een nieuwe snelweg.

Europa is binnen, nu alleen nog Kofi Annan overtuigen dat het Naardermeer werelderfgoed is en Peijs kan het schudden