Zuidas

Donderdagavond een rustige commissievergadering van WVV. Voor het eerst zonder Marinus de Jong, die in de Staten van maandag na een periode van 16 jaar afscheid heeft genomen. Zijn vervanger is oudgediende Bert Bruijn, alhoewel het niet helemaal zeker is of hij deze commissie blijft doen.

Na wat gesteggel over de toezeggingen vanuit GS die om uiteenlopende redenen niet waren nagekomen, kwamen we toe aan het eerste echte onderwerp: de Zuidas. Dit fraaie project zie ik als VU werknemer bijna dagelijks zich ontwikkelen. Als provincie spelen we in dit verhaal overigens een hele bescheiden rol, maar naar mijn idee wel een hele nuttige. Bij de Investeringsimpuls is afgesproken dat we maximaal € 75 miljoen zullen bijdragen ten behoeve van regionaal openbaar vervoer. Op het totale bedrag is dat uiteraard een schijntje, maar binnen de kosten van € 162 miljoen voor de OV-terminal – waar metro, trein, tram en bus op elkaar aansluiten – is dat best heel wat. Met name het nu geplande busstation is nogal sober uitgevoerd en in eerste instantie denken we dus ook daaraan wat betreft de provinciale bijdrage. Voor of net na de zomer wordt duidelijk hoe die OV-terminal eruit komt te zien en of dat ook voldoet aan de voorwaarden die wij stellen voor regionaal openbaar vervoer. Wordt vervolgd dus. Jammer overigens dat de SP dan meteen weer tegen is en een standaard verhaal over Noord-Holland Noord begint. Sterker nog: de Zuidas is al zo goed met OV te bereiken, dus hoef je niet te investeren. Maar dan houd je dus geen rekening met de toekomstige ontwikkelingen en de enorme groei van werk en wonen op een verhoudingsgewijs klein stukje stad. Bovendien moet er nu al een hoop gebeuren: vraag maar eens aan de huidige gebruikers hoe tevreden zij zijn over het trein/metro station en over het ‘busstation’.

Verder was nog het onderhoudsprogramma voor de provinciale wegen aan de orde, maar dat werd door de commissie, op een paar detailvragen na, snel besproken. Gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering. Wel komt bij de voorjaarsnota nog een aantal voorstellen voor onderhoud dat ofwel duurder lijkt te gaan worden (Zuidtangent) of eerder moet gebeuren dan gepland (aantal bruggen die in slechte staat verkeren).

Oh ja… bij de lange termijn vroeg ik nog naar de rapportage die een paar maanden geleden is verschenen over het Masterplan Noordzeekanaalgebied. Als het goed is komt die nu eindelijk ook naar de commissie toe. Samen met de nieuwe monitoring bedrijventerreinen NZKG, benieuwd hoe die er uit komt te zien.

2 antwoorden op “Zuidas”

  1. Ben ik me niet bewust van, volgens mij valt dat mee. Maar goed, ik heb er bezwaar tegen als de SP zonder argumenten ergens tegen is. Dat komt helaas nog wel eens voor…

Reacties zijn gesloten.