Het onvermijdelijke

Update zaak-Pormes:

Partijvoorzitter Herman Meijer treedt af

Hedenmiddag heeft Herman Meijer, partijvoorzitter van GroenLinks, besloten zijn functie neer te leggen. Aanleiding vormde het besluit van de Partijraad, van 1 april j.l., over het beroep van Sam Pormes tegen zijn royement door het partijbestuur. Het voltallige bestuur heeft op zorgvuldige en weloverwogen wijze zijn besluit genomen en betreurt unaniem dat de Partijraad zijn standpunt over het royement niet heeft gevolgd. Herman Meijer heeft voor zich zelf de politieke consequentie getrokken door af te treden, maar heeft het bestuur verzocht om aan te blijven, om de partij te blijven besturen. Het bestuur heeft dit verzoek gehonoreerd.

Het besluit van de Partijraad heeft als gevolg dat Sam Pormes niet langer geschorst is als lid van de Eerste Kamerfractie. Het besluit van de Partijraad over het royement laat onverlet dat er binnen de Eerste Kamerfractie onvoldoende vertrouwen bestaat in Sam Pormes om de samenwerking met hem te hervatten. Daarom is hem door de fractie verzocht zijn zetel ter beschikking te stellen. Sam Pormes heeft dit verzoek in overweging genomen.

Martijn Dadema (Woordvoerder namens het partijbestuur)
Diana de Wolff (Voorzitter Eerste Kamerfractie)

Zonde dat het zover is gekomen. We raken hiermee een prima voorzitter kwijt Wel goed dat de rest van het bestuur verder wil gaan anders waren we echt in een chaos terechtgekomen.

Situatie in de Eerste Kamer blijft intussen knap waardeloos: ik acht de kans niet groot dat Pormes zijn zetel op zal geven. Gezien de ernstig verstoorde verhoudingen zou het zomaar kunnen betekenen dat we op korte termijn een paar senatoren kwijtraken.

9 antwoorden op “Het onvermijdelijke”

 1. En dan beginnen we weer een terugroepingsprocedure… En dan hopen we dat het partijbestuur dat wat subtieler aanpakt en de partijraad goed wakker blijft.

 2. Een terugroepingsprocedure duurt nogal lang aangezien 1 congres . (en er is over ruim een jaar al een nieuwe 1-ste kamer). Als men daar gewoon mee was begonnen i.p.v. Sam te royeren had t heel anders gelopen! Bpvendien was dat zowieso al de normale weg geweest. Dat weet Harmen (door zijn oud-collega statenlid Peter Prins) ook vanaf dichtbij.
  Ik zou het nogal zwak en onnodig vinden als er senatoren aftreden. Want:
  1. Uitspraak v een partijraad is een uitspraak.
  2. Je hoeft als Senator niet met hem samen te werken.
  3. Ik hou het op mijn beurt niet uitgesloten dat Sam binnenkort “uit zichzelf” aftreed.
  Groet,
  Ruben Smit
  PS: Waar baseer je het trouwens op dat Herman een goede voorzitter was? Hij heeft wel kwaliteiten, maar of het een goede of een gemiddelde voorzitter was zou ik niet durven zeggen. .
  PS 2: Je hebt de achternaam van Sel,cuk in je links verkeert gespeld! Het is met een c en niet met een s!

 3. (Sorry iets te snel het bericht verstuurd)
  In de eerste zin bedoelde ik dat er naar mijn weten pas begin 2007 (en anders pas in dec. van 2006) weer 1 congres is.
  In mijn PS bedoelde ik het letterlijk. Misschien was hij wel een goede voorzitter, misschien niet. Ben meer benieuwd waarom je t vindt dan dat ik t ontken of betwijfel!

 4. Tsja, dat is blijkbaar voor meer mensen een overweging geweest: royement zou een te zwaar middel zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Bovendien is terugroeping een slepende en vaak niet succesvolle methode – Peter Prins zit immers ook nog steeds op zijn provinciale zetel.
  Op het moment dat Sam Pormes weer lid is van GroenLinks en dus ook van de betreffende fractie in de 1e Kamer zul je wel met hem moeten samenwerken, of je het leuk vindt of niet. Dat is het gevolg van de uitspraak van de partijraad!!! Ik kan me goed voorstellen dat na alles wat er is gebeurd een aantal senatoren daar bepaald geen trek in heeft.

 5. Ik ben t wel met je eens qua reactie hierboven.
  Als je consequenties trekt uit de zaak zou je iem., zelfs een gewaardeerd senator, kunnen royeren.
  Maar dan moeten wel op zijn minst alle procedures goed zijn doorlopen…
  Dat terug roepen “een slepende en vaak niet succesvolle methode” is geen (steekhoudend) argument. En zeker niet bij een idealistische, democratische (in de zin van partijdemocratie) partij als de onze.
  T was nl. niet de de juiste methode. Als je dan ook nog is fouten maakt bij de royeringsprocedure + bij het vragen v AIVD-informatie dan moet je als partijbestuur haast hopen dat een ander orgaan zo wijs is om je t corrigeren.
  Ik ben nl. in t rapport halve of hele lulkoek tegenkomen. Ben vooral verbaast dat er veel waarde wordt gehecht aan getuigenissen v deelnemers aan die Jemen-reis, een getuige die vanwege haar man’s geloof in de republiek RMS waarsch. niet neutraal was , 2 betrokkenen bij een dodelijke gijzeling, 1 waarschijnlijk agressieve en niet normaal denkende ex PSP-lid. En dat men de uitspraak v 2 rechters (rechtbank en hof) in twijfel trekt. En men geen navraag heeft gedaan bij getuigen die Sam ontlasten of hun verklaringen minder serieus neemt.
  Al kan ik moeilijk ontkennen dat als er 4 of 5 zaken tegen je lopen en zeker deze dat het dan onwaarschijnlijk wordt dat je dan echt onschuldig bent. (In morele zin, t was i.i.g. dom dat hij niet gewoon bij alle kandidatencommissies heeft gemeld wat er te melden viel. Ookal is het dan: er wordt door andere onterecht gesproken over X, Y en Z. En ik ben verdachte geweest voor X, maar dit was de uitspraak, enz.)
  Voor de andere senatoren vind ik t jammer, al is volgens mij minstens 1 t wel eens met de uitspraak van de partijraad… 2 senatoren (excl. Sam) heb ik nl. wel is gesproken en aan “t werk gezien” en op mij maakte ze op alle fronten een prima indruk.
  Al met al is t volgens mij een lastigere zaak dan jij, t partijbestuur en de media voorstellen/hebben voorgesteld.

 6. @Ruben: je gaat voorbij aan de kwestie. De centrale en enige onderzoeksvraag was niet of Sam al die dingen waarvan hij ‘verdacht’ wordt, waar zijn. De vraag was of Sam gedurende zijn loopbaan bij GL bij de diverse kandidatencommissies voldoende openheid van zaken heeft gegeven. Het is vrij duidelijk dat dat niet zo was.

 7. Nu de partijraad het royement van de heer Pormes ongedaan heeft gemaakt, moet de Eerste Kamerfractie hem gewoon weer opnemen als fractielid. De arrogantie van Diana de Wolff op het journaal spreekt echter boekdelen! Als ik Sam was dan zou ik mijn zetel ABSOLUUT NIET weggeven aan deze GroenLinks-fractie die zich kennelijk niets gelegen laat liggen aan de uitspraak van de partijraad. Als de EK-fractie het beter weet dan de partijraad, moet de fractie aftreden en plaats maken voor GroenLinksers die zich wel neer kunnen leggen bij interne partijdemocratie!

Reacties zijn gesloten.