Geslaagde onderhandelingen

Ook Bos en Lommer kan worden bijgeschreven op het lijstje van GroenLinkse bestuursdeelname. Pittige maar leuke onderhandelingen werden vrijdagavond laat (of moet ik zeggen zaterdagochtend vroeg) afgerond en we beklonken de samenwerking voor de komende vier jaar:

Coalitie met PvdA is rond
15 april 2006

De onderhandelaars van GroenLinks en PvdA hebben vrijdagavond 14 april een akkoord bereikt over een coalitie. Er is overeenstemming over zowel het programma als de verdeling van de portefeuilles. Namens GroenLinks zal Ger Timmer opnieuw in het Dagelijks Bestuur plaatsnemen. De DB-leden van de PvdA zijn Jeroen Broeders (beoogd stadsdeelvoorzitter) en Ayhan Yalin.

Op 19 april zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in de Mansveltschool (zie agenda) waar de fractie het onderhandelingsresultaat zal verantwoorden.

Ger Timmer krijgt de volgende portefeuille:

Vice-Stadsdeelvoorzitter, Laan van Spartaan, Economische Zaken en URBAN, Openbare Ruimte en Groen, Milieu en Water, Vastgoed (inclusief bedrijfsmatig vastgoed), Coördinatie Buurtgericht Werken, Sport en Recreatie

Coalitieakkoord 2006-2010