Heemskerk

Vandaag een werkbezoek, regio-overleg, fractie-op-locatie, nou ja hoe je het ook wil noemen, we waren in de IJmond. Om 17.00 werden we in Heemskerk ontvangen door Odd Wagner, tegenwoordig wethouder, en een groep GroenLinksers uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Van voormalig wethouder Bernard Hollebrand en van de woningcorporatie Wonen op Maat kregen we een toelichting op de nieuwbouw die vlakbij het station (Lessestraat) wordt ontwikkeld met ondermeer geld voor stedelijke vernieuwing van de provincie. Zag er allemaal goed uit, al bekroop mij wel enigszins het gevoel dat hier toch te makkelijk gehoopt wordt dat sfeer en samenhang automatisch volgen op de stenen.

Bij de Chinees praatten we door over een aantal thema’s die nu in de IJmond spelen. Uiteraard de overlast van Schiphol en wat wij als provincie kunnen doen samen met de gemeenten om de slechte koers van het kabinet bij te sturen. Verder de onzekerheden rond de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): zeker voor kleinere gemeenten zitten daar nog wel haken en ogen aan. Wat betekent bijvoorbeeld de verplichte Europese aanbesteding voor de lokale zorginstanties? We verkenden de eerste mogelijkheden om volgend jaar samen campagne te voeren bij de Statenverkiezingen en tenslotte kreeg ik nog een kritische vraag over mijn standpunt over gratis OV. Geprobeerd uit te leggen dat ik vooral wil investeren in kwaliteit, aansluitingen, comfort, frequentie etc. en dat dat geld dan nuttiger besteed is dan het OV gratis te maken voor bepaalde groepen. Leuk dit soort overleggen en wat mij betreft zouden we dat elke maand moeten doen. Eén fractie in Haarlem, de andere buiten de deur.

In buurthuis Globe hadden we de fractievergadering, die vooral ging over de Staten van volgende week maandag. Dan zijn de voorjaarsnota en de kaderbrief (vooruitblik op de begroting 2007)Wordt denk ik een goed verhaal, al is het wel weer een lange lijst onderwerpen geworden met niet noodzakelijk een overkoepelend thema. Maar genoeg voor een goede discussie. Verder nog wat losse onderwerpen die ofwel nog even niet naar buiten mogen, of niet interessant genoeg zijn om hier te melden. Dus redelijk vlot klaar en om 21.07 de trein (Sprinter: what’s (not) in a name?) terug naar Amsterdam.

P.S. De opkomst bij de VVD-lijsttrekkersverkiezing in Noord-Holland is inmiddels 43% (stand 22 mei, 14.00). Uit de signalen her en der maak ik op dat Ton Hooijmaijers inderdaad een goede kans maakt te winnen.