In het water

Terwijl Italië zich langs Australië worstelde en het kabinet zich boog over het wel of niet Nederlander zijn danwel worden van Ayaan, zat de Noord-Hollandse GroenLinks fractie te vergaderen in Zandvoort. Op uitnodiging van de fractie daar – sinds maart is GL voor het eerst in de raad vertegenwoordigd – een bijeenkomst op locatie. Om precies te zijn, op voorstel van fractievoorzitter Cees van Deursen, in het clubhuis van de plaatselijke hockeyclub (dankzij Camilla kan ik daar hele intelligente vragen over stellen – "dit is zeker geen waterveld" – en mijn vermoeden dat ze op niet heel hoog niveau spelen werd ook bevestigd).

We bespraken de Statenvergaderingen van 3 en 10 juli, met beide keren een vol programma. Gelukkig is op 10 juli de jaarlijkse barbecue en niets werkt discplinerender voor de spreektijden en de snelheid van de vergadering dan dat vooruitzicht… Namens de fractie mag ik iets zeggen over het middenbestuur, oftewel: hoe moeten wij ons land bestuurlijk organiseren en welke rol speelt de provincie daarin? Op de 3e krijgen we ook het vervolg van de Kaderbrief, terwijl op de 10e de Jaarrekening alsnog op de agenda staat. Afwachten of dat nog een beetje spannend wordt.

Na de fractie gingen we naar strandtent ‘Negentien’ waar ook Albert Moens was om de kritische vragen van onze Zandvoorters over de herrie van het circuit en de perikelen rondom herindeling (met Bloemendaal, Heemstede en/of Bennebroek?) te beantwoorden. Zelf kreeg ik de opdracht van de andere Cees (de Koster, afdelingsvoorzitter) nog eens naar de buslijnen te kijken en dan met name de ontbrekende aansluiting op de trein. Huiswerk dus.

Bij het maken van de afspraak met Zandvoort dachten we overigens dat eind juni wel een heerlijk zonnige dag op het strand zou opleveren. Dat viel even tegen met het winderige en regenachtige weer, maar verder een hele geslaagde ontmoeting. Op het gevaar af dat het echt een cliché wordt: moeten we vaker doen! Maar serieus: eigenlijk zouden we maar 1x in de maand in Haarlem moeten vergaderen en elke andere fractievergadering buiten de deur moeten houden.