Website of weblog?

Provinciale politici en internet is nog geen geslaagde combinatie. Ik schreef vier dagen geleden over een onderzoek dat Daadkracht heeft gedaan naar website van provinciale politici (Statenleden, Gedeputeerden en Commissarisen).

Omdat ik vond dat ik wat laag was geëindigd – maar vooral ook dat een aantal anderen opvallend hoog stond – heb ik het volledige rapport opgevraagd. Zoals eerder gemeld kijken de onderzoekers naar drie onderdelen – informatie, interactie en weblog – maar telt vooral het eerste onderdeel (namelijk zwaarder dan de twee andere samen). Eerlijk gezegd zou ik interactie in het totaal meer laten meewegen. Omdat ik op mijn weblog (!) geen uitgebreid CV heb en nog een hoop andere onderdelen niet die scoren bij ‘informatie’ is de totaalscore relatief laag. Als weblog voldoet het denk ik wel redelijk (en daar haal ik de punten ook).

Als eind van het jaar de campagne voor de Statenverkiezingen begint ga ik eens verder nadenken over de invulling van dit weblog. Suggesties altijd welkom natuurlijk!