Bestuurlijke drukte

Nog niet erg catchy of sexy, de Noordvleugel Autoriteit. Ik ben de eerste om toe te geven dat "Provinciale Staten Noord-Holland" ook niet een briljante naam is, maar het lijkt me dat we toch minimaal een prijsvraag moeten uitschrijven voor een andere naam. Als het er ooit van komt, want als Nederland in één opzicht conservatief is, dan is het wel op het terrein van ons bestuurlijk stelsel. Alles wat neigt naar verandering van de heilige Thorbeckiaanse drieëenheid van Rijk-Provincie-Gemeente levert bij voorbaat al discussie op.

Bewijs is de commotie over het voorstel van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland om intensief te gaan samenwerken en misschien uiteindelijk wel te fuseren met Flevoland en Utrecht. Zuid-Holland voelt zich buitengesloten. Maar het kan nauwelijks een verrassing zijn, want dit roept onze Commissaris Harry Borghouts al enige jaren. Ik ben het wel met hem eens dat bijv. een grote provincie Holland of een Randstadprovincie met z’n vieren een gedrocht zou zijn – kijkend naar aandeel in de bevolking en in het BNP.

Waar ik me wel wat zorgen over maak is de sterkte gerichtheid op het zuiden van de provincie (het Noorden van de Randstad) omdat het gevaar groot is dat Noord-Holland Noord daarmee vergeten raakt. Bovendien heb ik mijn twijfels bij de legitimiteit en herkenbaarheid van zo’n grote Noordvleugel provincie. Er is nu al bijna niemand die weet wat de provincie doet of Statenleden kent.

Dit vind ik overigens ook een erg optimistisch scenario:

Noord-Holland hoopt dat Remkes deze visie meeneemt in de oordeelsvorming over het middenbestuur. De minister wil nog deze kabinetsperiode een visie over de toekomst van het middenbestuur vaststellen. Er zal een commissie worden ingesteld, om een oordeel te geven over de aangedragen scenario’s. Oud-premier Kok is gevraagd deze commissie te leiden die zich in opdracht van het kabinet gaat buigen.

Nog los van de razende snelheid, zou het sterk zijn als het kabinet wegkomt met de redenering dat dit geen controversieel onderwerp is.

2 antwoorden op “Bestuurlijke drukte”

 1. Há Harmen,
  Vanuit Flevolands/Drontens perspectief ben ik het nog niet zo eens met je “briljante” plan van de Staten van Noord-Holland om te fuseren met Utrecht en Flevoland. Zeker bepaalde gedeelten van Flevoland hebben, net als Noord-Holland Noord, niets, maar dan ook niets met de Randstad te maken. Dat geldt voor mijn eigen gemeente, Dronten, maar misschien meer nog voor de Noordoostpolder. Dus ik ben niet zo voor de Noordvleugel autoriteit, maar Almere mag je best “hebben”. 😉
  Dit is overigens niet uit conservatisme maar uit oprechte bezorgdheid dat de landelijke gebieden erg ver buiten beeld raken bij een noord-randstad bestuur.
  Het wordt nog een leuke discussie.
  Groeten,
  Paul.

 2. Heel herkenbaar. Dat ben ik zoals je wel kon verwachten helemaal met je eens. Het risico is bij ons in beide scenario’s trouwens aanwezig, want ook als N-H en Z-H samen één provincie zouden vormen, hangt ons noorden er toch een beetje bij. Als ik iets heb gemerkt in de Staten is het wel dat we het over twee volledig verschillende gebieden hebben met hun eigen dynamiek. Voor Flevoland geldt dat net zo goed.

Reacties zijn gesloten.