Concept-programma klaar!

Na heel wat tijd van discussiëren, schrijven, schrappen, herschrijven, redigeren etc. kan ik met blijdschap melden dat ons concept-programma voor de volgende statenperiode gereed is.  Als lid van de programmacommissie ben ik inmiddels natuurlijk niet meer echt neutraal, maar het is volgens mij een fraai herkenbaar GroenLinks verhaal geworden.

Uiteraard is er ook weer gelegenheid amendementen in te dienen. Op 25 november is de ledenvergadering in Haarlem waarop het definitieve programma wordt vastgesteld.