Salaris JP ook voor NUON topman

GroenLinks tekent protest aan tegen exorbitant salaris NUON-directeur

Aandeelhouders van NUON zijn in heronderhandeling over het salaris van NUON directeur van Halderen. Van Halderen verdiende (inclusief bonussen en pensioenpremie) zo’n € 700.00 per jaar. De minister-president verdient ongeveer € 158.000 per jaar. Dit is het salaris van de persoon met de meeste verantwoordelijkheid in ons land. Waarom zou iemand met minder verantwoordelijkheid die voor een overheidsbedrijf als NUON werkt meer moeten verdienen?

Een zogenaamde remuneratiecommissie dient het salaris van de directeur van NUON terug te brengen tot het salaris van de minister-president. GroenLinks gedeputeerde Albert Moens is lid van de remuneratiecommissie en stemt vanwege bovengenoemde redenen niet in met een hoger salaris. Hij wordt daarbij gesteund door de GroenLinkse fracties van de grootste aandeelhouders.

Er verschijnen regelmatig berichten in de pers dat topbestuurders veel meer verdienen dan onze minister-president. Sterker nog: de bestuurders van overheidsbedrijven waar grote delen van het personeel worden ontslagen bij saneringen zien hun eigen loon vervolgens nog meer stijgen. De wereld op zijn kop!

Het lijkt wel of de prestaties van een bedrijf worden afgemeten aan het salaris van de directie. Dit doet de overige werknemers van NUON zwaar tekort. Zij spannen zich elke dag in om ervoor te zorgen dat de elektriciteitscentrales draaien, dat de verlichting ’s nachts blijft branden en dat we het ’s winters allemaal aangenaam warm kunnen hebben in ons huis.

NUON is niet zomaar een bedrijf, maar een overheidsbedrijf

Er zijn mensen die zeggen dat er op de vrije markt vrije prijzen gelden en dat iedereen over zijn of haar beloning mag onderhandelen. Maar NUON is niet zomaar een bedrijf op de vrije markt. NUON is een overheidsbedrijf. 100% van de aandelen is in handen van provincies en gemeenten. De grootste aandeelhouders met bij elkaar 77% van de aandelen, zijn de Provincie Gelderland (44%), de Provincie Fryslân (via houdstermaatschappij Falcon, 13%), de Provincie Noord-Holland (10%) en de gemeente Amsterdam (10%) van de aandelen. 

GroenLinks heeft een duidelijk voorstel voor de directie van NUON en andere overheidsbedrijven: Wij vinden het ontzettend fijn dat u voor de overheid wilt werken. Maar als u meer wilt verdienen dan de minister-president, vraagt u zichzelf dan eens af of u de juiste baan heeft en of u niet veel liever ergens anders beter op uw plek bent.

Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Nijmegen en Leeuwarden

12 oktober 2006.

Albert Moens, Gedeputeerde GroenLinks provincie Noord-Holland

Kees Vendrik, Tweede Kamerlid GroenLinks

Marco de Goede, Gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam

Sjaak van ’t Hof, Statenlid GroenLinks Gelderland

Bart Heller, Statenlid GroenLinks Noord-Holland

Irona Groeneveld, Statenlid GrienLinks Fryslân

7 antwoorden op “Salaris JP ook voor NUON topman”

  1. Als ik goed geïnformeerd ben, verzetten de Amsterdamse GROENLINKS-wethouders Marijke Vos en Maarten van Poelgeest zich NIET tegen dit salaris. Dan meet GroenLinks met twee maten: protesteren vanuit de oppositie, maar als de partij de macht heeft (zoals in Amsterdam) alles laten lopen. Dit is ook zo bij bijvoorbeeld het salaris van de directeur van het GVB, het schadaal met betrekking tot het gifschip, geen autovrije dag in Amsterdam enz. enz.

  2. Je zult ook zien dat de brief ondertekend is door de raadsfractie in Amsterdam. Ik heb ook begrepen dat het door de PvdA gedomineerde college van B&W hier niet in mee gaat. Blijkbaar hebben onze wethouders daar geen steun voor het GL standpunt. Volgens mij zit GroenLinks in Noord-Holland trouwens niet in de oppositie dus die vlieger gaat niet op.

  3. Als je bedoelt dat GroenLinks vanuit de coalitie VVD-beleid gedoogt, heb je gelijk…

  4. Als het VVD-beleid is om vier jaar lang consequent tegen een A6-A9 verbinding te pleiten, miljoenen te investeren in openbaar vervoer en in duurzame energie (om een paar voorbeelden te noemen) dan ben ik heel blij dat we dat gedoogd hebben.

  5. Kan de provincie Noord-Holland een veto uitspreken tegen het salaris van Van Halderen? En zo ja, gaat Noord-Holland dat ook doen? “Protest aantekenen” alleen is natuurlijk nogal vrijblijvend.

  6. Hoi Jeroen,
    We hebben ongeveer 10% van de aandelen. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de steun van anderen. Aandeelhouders kunnen geen veto’s uitspreken.

  7. Laten we dan hopen op en streven naar een zo groot mogelijk verzet tegen dit soort belachelijke salarissen! Ik stel voor dat gedeputeerde Moens binnenkort op de “provinciepagina” in de weekbladen een oproep doet aan Nuon-klanten om over te stappen naar Greenchoice als Van Halderen zijn salaris niet terugbrengt naar maximaal het niveau van een minister.

Reacties zijn gesloten.