Stroomlijnen en de Zuidtangent

Ik betrapte mezelf erop dat ik niet altijd consequent verslag meer doe van commissievergaderingen. Nou zijn die ook niet altijd zo spectaculair dat er enorm veel te melden valt (al lijken sommige collega-bloggers wel te denken dat de lezer echt die ellenlange samenvattingen voor de lol gaat lezen), maar ik kan toch in elk geval de moeite nemen er iets over te schrijven…

Begroting

Zeker nu we in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer de begroting 2007 bespraken. Apart was dat Peter Visser ook aanschoof, waardoor de PvdA met maar liefst vier man zwaar vertegenwoordigd was. Onderdeel van de lijsttrekkerscampagne?

Maar goed… Niet onverwacht waren de laatste perikelen rondom de bereikbaarheid Amsterdam-Almere (A6-A9) veelbesproken. Hoewel het kabinet gelukkig heeft afgezien van de weg langs het Naardermeer en door het Gein, is het besluit dat wel is genomen tamelijk halfslachtig. Vooral de onzekerheid voor de bewoners in Amsterdam Zuid-Oost en Amstelveen dichtbij de A9 moet ook echt iets gedaan worden. Bovendien is onzeker hoe het aqaduct bij Muiden uitgevoerd gaat worden. De provincie blijft zoals we al jaren doen onverkort pleiten voor de stroomlijnvariant, met alles erop en eraan. Dus in combinatie met de Groene Uitweg en forse investeringen in openbaar vervoer.

Misschien dat ook beprijzing weer eens in beeld komt: al jaren staat in de begroting dat daarvoor een pilot in de Noordvleugel wordt gehouden, maar concreet gebeurt er weinig. Zeker nu minister Peijs zo’n pilot aan strenge voorwaarden bindt: het mag niet gebruikt worden om autoverkeer te remmen en de opbrengsten mogen niet in regionale bereikbaarheid gestopt worden. Sterker nog: netto mag de automobilist niet meer gaan betalen per gereden kilometer. Oftewel, straks zullen we de opcenten moeten verlagen om beprijzen mogelijk te maken. Zoals Cornelis Mooij terecht zei, op zo’n manier heb ik er geen zin meer in. Net als bij de net-niet oplossing voor de A6-A9 drukt hierop zwaar het stempel van Zalm. 

Andere hot item was de Zuidtangent: zowel vanwege de problemen met het onderhoud en de onduidelijkheid over de kosten daarvan als ook omdat we zorgen hebben over de trage besluitvorming in Haarlem over hoe de bus het Spaarne moet passeren: nu gaat het vastlopen. Aan de oostkant (Amstelveen, Amsterdam ZO) lijkt het ROA duidelijk minder ambitieus dan wij. Dat is allebei niet goed als je tegelijk zegt hoogwaardig openbaar vervoer te willen.

Sowieso maak ik me een beetje zorgen over de grote OV projecten uit onze Investeringsimpuls, niet alleen de Zuidtangent. Want hoewel wij heel goed weten dat we op de Zuidas willen bijdragen aan een OV-terminal, blijft het van de andere kant erg stil. Het zou toch wel prettig zijn over deze twee grote thema’s vóór de verkiezingen duidelijkheid te hebben.