Het is begonnen

Met het lijsttrekkersdebat in café ’t Bonte Paard is de campagne nu echt van start gegaan. In een gezellige kleine en heel aardig gevulde ruimte met zes partijen (CDA, VVD, PvdA, D66, SP en wij) in debat over met name ruimtelijke ordening, verkeer en economie. Gelukkig kwam halverwege ook nog duurzaamheid en natuur voorbij. Goede opwarmer voor mij en ik merkte dat ik er gaandeweg beter in kwam. Belangrijkste punten wel kunnen maken.

Wat zijn de ‘lessons learned’? Niet wegdromen als het onderwerp me minder interesseert of een collega erg lang aan het woord is, wat assertiever het woord nemen als dat nodig is en toch nog korter en bondiger formuleren. Woensdag bij Noordwest8 kan ik dat meteen in praktijk gaan brengen.

Inmiddels zijn ook de stemwijzer en het kieskompas weer beschikbaar om van stemadvies te dienen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met name over het kieskompas niet zo tevreden ben. Er staan wel erg veel onderwerpen waarover de provincie weinig tot niets te zeggen heeft. Omdat provinciale partijen er om die reden niks over zeggen in hun programma is her en der uit landelijke programma’s geknipt en geplakt of informatie van websites gehaald waarvan ik het bestaan niet kende. Als resultaat zie ik dan posities van partijen terug (en dat geldt ook voor mijn eigen partij) die ik helemaal niet kan rijmen met wat ik de afgelopen jaren in de Staten heb meegemaakt. Merkwaardig is ook dat bij de Partij voor de Dieren en Noord-Holland Anders/De Groenen een aanzienlijk deel van de standpunten helemaal niet ingevuld is. Toch krijgen die wel een plek toebedeeld in het uiteindelijke plaatje.

Laat ik één concreet voorbeeld noemen. De stelling luidt: De bevolking moet bepalen wie de Commissaris van de Koningin wordt.

De ChristenUnie zegt daarover: "De benoeming van burgemeester en Commissaris van de Koningin kan aan respectievelijk de gemeenteraad en de staten worden overgelaten op basis van een wettelijke taakomschrijving en een ambtsinstructie van de regering."

De SP: "De Staten dienen het hoogste orgaan van de provinciale democratie te zijn. Het is wenselijk dat de Staten voortaan zijn eigen voorzitter kiest."

GroenLinks: "Zie het landelijke programma: De burgemeester wordt door de gemeenteraad gekozen. Zelfde redenering geldt voor de Commissaris van de Koninigin gekozen door de Staten."

Het kan aan mij liggen maar ik zie drie keer zo goed als hetzelfde. Positie? SP ‘mee eens’, GroenLinks en ChristenUnie ‘helemaal niet mee eens’. Tsja…