Partij voor de Dieren verspreidt valse berichten

Via via kreeg ik te horen dat de Partij voor de Dieren bezig is met een actie rondom de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Onderdeel daarvan is een protestmail aan onze gedeputeerde Albert Moens die volgens hen honderden damherten wil laten afschieten. Ik kan me hier enorm kwaad over maken, want dit is bewust verspreiden van misleidende informatie. Ik begrijp best dat het campagnetijd is en de PvdD graag stemmen bij GroenLinks wil weghalen, maar hier gaan ze echt te ver.

 • Wij hebben helemaal geen plannen om damherten af te schieten en er wordt nu ook niet geschoten.
 • De Amsterdamse gemeenteraad gaat hierover en die heeft besloten dat er tot 2009 niet geschoten gaat worden.

Ik hoop dan ook dat de Partij voor de Dieren zo sportief wil zijn om dit bericht te rectificeren.

10 antwoorden op “Partij voor de Dieren verspreidt valse berichten”

 1. Beste Harmen,
  Hieronder de reactie die ik van de PvdV kreeg op mijn email naar hen.
  groeten,
  Noël
  Geachte heer Vergunst,
  Ik begrijp dat het u als rechtgeaard groenlinkser hard valt om een
  gedeputeerde te hebben die met grote inzet pleit voor het afschieten van
  damherten, het vergassen van ganzen in Purmerend en het toestaan van afschot
  op ganzen en smienten in weerwil van rechterlijke uitspraken die dat
  verbieden. Recent op 2 maart jl. voor het laatst.
  Het is jammer dat u de Partij voor de Dieren van leugens beticht omdat u
  kennelijk voetstoots aanneemt dat een GL gedeputeerde wel MOET deugen.
  Hierbij enkele illustraties van het zeer jachtvriendelijke beleid van A.
  Moens.
  Met vriendelijke groet,
  Partij voor de Dieren
  Astrud Wildschut

 2. Als de partij voor de dieren liever haar heil zoekt bij het CDA, de VVD of de SP aangaande dierenwelzijn moeten ze vooral hun gang gaan. Ik snap weinig van deze campagne-strategie.

 3. Beste Harmen,
  Lezenswaardige website heb je. Verder meteen maar even ter zake komend en wel over het volgende.
  “Ik kan me hier enorm kwaad over maken, want dit is bewust verspreiden van misleidende informatie.” Een uitspraak die bij mij de vraag oproept waarom GroenLinks de Partij voor de Dieren iets verwijt waaraan GroenLinks zich zelf ook schuldig maakt?
  Ik doel op de verkiezingsfolder die GroenLinks momenteel verspreidt, waarin halve waarheden over de Socialistische Partij worden verkondigd. Bewust: want GroenLinks weet dat het halve waarheden zijn.
  De SP-fractie in Noord-Holland heeft inderdaad niet ingestemd met 200 miljoen euro extra investeringen in openbaar vervoer. De reden hiervan is dat de SP niet mee wil doen met jullie koppelverkoop met de VVD, waarbij ook meteen ingestemd moest worden met 200 miljoen euro extra voor asfalt en automobiliteit.
  De SP is DE OV-partij van Nederland, maar aan gedwongen koppelverkoop met de VVD doen wij niet mee. Verder wil de SP dat het noorden van Noord-Holland weer nadrukkelijk in beeld komt voor extra OV-gelden voor regulier busvervoer. Dus: onder andere herinvoering van eerder opgeheven lijnen. Surrogaatmaatregelen, zoals collectief vraagafhankelijk vervoer en OV-taxi’s, zijn voor de SP geen volwaardige alternatieven voor normale buslijnen met een vaste dienstregeling.
  Tenslotte nog een andere onwaarheid in de GroenLinks-folder. De SP is in 2003 niet weggelopen voor bestuursverantwoordelijkheid. Samen met de PvdA werd de SP in 2003 echter geconfronteerd met het monsterverbond dat GroenLinks achter gesloten deuren met VVD, CDA en D66 gesloten had.
  Ik lees liever objectieve informatie over de SP in GroenLinks-folders. Dit lijkt me niet te veel gevraagd. Zeker niet als GroenLinks zelf ophef maakt over een actie van de Partij voor de Dieren.

 4. Dat is precies het verschil tussen de SP en GroenLinks. Wij vinden 200 miljoen voor openbaar vervoer zo belangrijk (en trouwens ook 100 miljoen voor welzijn, zorg en cultuur waar de SP ook tegen was) dat daar van ons ook tegenover mag staan dat er geld in infrastructuur wordt geïnvesteerd. Het gaat daarbij overigens om het verbeteren van bestaande wegen (Westfrisiaweg) of wegen die geen schade aan de natuur toebrengen (Oostweg Haarlem, Zuidelijke Randweg Zaanstad). Politiek is ook een kwestie van compromissen sluiten en als de SP zo panisch reageert op de VVD dan gaat dat niet lukken natuurlijk. GroenLinks wil graag resultaten boeken en dan is het geven en nemen. Daarbij bereik je vele malen meer vanuit de coalitie dan in de oppositie.
  Datzelfde geldt ook voor de vorming van een coalitie in 2003. De SP heeft op geen enkel moment aangegeven mee te willen doen en had zich tijdens de campagne bovendien zo van de andere partijen vervreemdt dat het ook geen serieuze optie was.

 5. Ik was ook door de site van Faunabescherming op het verkeerde been gezet mbt de damherten.
  Maar hoe zit het nou met (citaat PvdD:)”het vergassen van ganzen in Purmerend en het toestaan van afschot op ganzen en smienten in weerwil van rechterlijke uitspraken die dat
  verbieden”?
  Tot ik dat las op de site van Faunabescherming dacht ik nl echt: ik ga morgen weer GL stemmen. Nu zit ik te aarzelen.
  vriendelijke groeten,
  Jeanne Doomen

 6. Laat ik eerlijk zijn dat het verhaal rond de ganzen in Purmerend een aantal jaren geleden niet goed gegaan is. Daar is door het provinciebestuur niet goed gekeken naar alternatieven en te snel het doden van de ganzen voorgesteld. Uiteindelijk zijn de ganzen overigens niet gedood maar gevangen en naar elders verplaatst.
  Wat betreft de huidige situatie met de ganzen en smienten: er zijn gebieden aangewezen waar zij kunnen overwinteren en hun voeding kunnen vinden (foerageergebieden). Het landelijke beleid geeft aan dat als de ganzen en smienten zich buiten die gebieden bevinden (bovendien wordt daar dan schade aan landbouwgrond en andere gebieden aangebracht) mogen zij opgeschrikt en verjaagd worden, met als uiterste middel afschot. GroenLinks vindt dat ook echt het uiterste middel en we moeten dus eerst alle andere mogelijkheden gebruiken om de vogels richting de foerageergebieden te krijgen. Er wordt nu dan ook niet gejaagd en Albert Moens is juist ook naar aanleiding van een rapport van de Dierenbescherming in actie gekomen om meer controles uit te voeren samen met de politie of dit niet alsnog gebeurt.

 7. Natuurlijk is politiek een kwestie van compromissen sluiten. Tenzij je als partij 51% of meer van de zetels haalt, maar zelfs dan zou het verstandig kunnen zijn je draagvlak in de samenleving verder te verbreden door samen te werken met een tweede politieke partij. Dus dat politiek een kwestie van compromissen sluiten is, is voor mij geen nieuws. Alleen is het verschil tussen SP en GroenLinks het volgende.
  De SP vindt dat voor een sociaal en groen bestuur compromissen nodig zijn tussen PvdA, SP en GroenLinks. Compromissen sluiten met CDA en VVD daarentegen brengt progressieve mensen verder weg van een sociaal en groen beleid. De SP heeft een duidelijke voorkeur voor samenwerking met PvdA en GroenLinks. Als het kan in het college, maar als het moet vanuit de oppositie. Persoonlijk wil ik de ChristenUnie, Noord-Holland Anders en de Partij voor de Dieren ook niet bij voorbeeld uitsluiten als mogelijke coalitiepartner.
  PvdA en GroenLinks lijken een voorkeur te hebben voor samenwerking met de VVD. Het is wel zo duidelijk voor progressieve kiezers als PvdA en GroenLinks zich uitspreken. Als een stem op PvdA of GroenLinks automatisch een stem op de VVD betekent of kan betekenen, stemmen progressieve mensen misschien liever op de SP. Of op Noord-Holland Anders of de Partij voor de Dieren; vind ik ook prima.

 8. Het afschieten van de damherten is voor mij juist een reden om op GroenLinks (Moens) te stemmen. Dat u nu weer ontkent dit te willen valt me dan ook zwaar tegen.
  En ik twijfel eerlijk gezegd ook aan het waarheidsgehalte ervan. Hoe verklaart u dan immers deze citaten van de heer Moens zelf:
  ========
  In 2005 zei Moens in het NoordHollands Dagblad nog het volgende over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen:
  “Vorig jaar heb ik, vlak voordat het besluit in Amsterdam werd genomen, een brief aan de raad gestuurd met het verzoek afschot toe te staan. Er lopen veel te veel herten in dat gebied rond.”
  “De beheerders dringen erop aan jaarlijks veertig procent af te schieten, dan kun de je populatie knijpenderwijs in stand houden. Afgelopen jaar zijn zeker 200 herten vanuit de Amsterdamse Waterleidingduinen overgestoken naar de overkant van de Zandvoortselaan, naar het gebied van het nationaal park. Er zijn herhaaldelijk aanrijdingen met herten op de Zandvoortselaan gemeld. Er is een heel onveilige situatie ontstaan.”
  “Bovendien is de situatie in de duinen heel dieronvriendelijk. Het is gewoon een schandalige zaak dat de Amsterdamse raad deze situatie in stand houdt.”
  ========
  Ik hoop dat u aan dit (voor GroenLinks) dappere standpunt vasthoudt, anders is mijn stem voor niets geweest.
  Ook spreek ik hierbij de hoop uit dat u niet leugenachtig eerdere standpunten ontkent, terwijl ze in deze tijden van internet zeer gemakkelijk na te gaan zijn. Dat is minachting voor de kiezer.
  Met vriendelijke groet,
  Bert van Zijl

 9. Albert heeft die uitspraken toen inderdaad gedaan maar is daar op teruggekomen. Er zijn ook andere manieren om de populatie beheersbaar te houden, bovendien zijn de deskundigen het er niet over eens hoe hard deze groeit en hoe ernstig dat is. Wat betreft de aanrijdingen zijn er mogelijkheden om hogere hekken te plaatsen, meer waarschuwingsborden langs de wegen en snelheidsbeperkingen.

 10. Beste Harmen Binnema,
  Dank voor uw snelle reactie en voor de alternatieven die u aandraagt. Dat schept duidelijkheid.
  Met vriendelijke groet,
  Bert van Zijl

Reacties zijn gesloten.