We doen weer mee!

Kon en mocht de afgelopen weken niet zoveel melden hier, maar sinds vandaag is het officieel:

GroenLinks opnieuw in provinciaal bestuur Noord-Holland

Coalitie van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks investeert in natuur, landschap en duurzame energie

GroenLinks gaat de komende vier jaar wederom meeregeren in de provincie Noord-Holland. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat naast GroenLinks uit VVD, PvdA en CDA. Albert Moens wordt voorgedragen om opnieuw gedeputeerde voor GroenLinks te worden. Noord-Holland is de enige provincie waar GroenLinks deel uitmaakt van het provinciaal bestuur.

GroenLinks is blij met het akkoord Krachtig in Balans dat vandaag gepresenteerd is, waarin is afgesproken dat economie en milieu met elkaar in balans moeten zijn. Fractievoorzitter Harmen Binnema: “We sparen natuur en landschap door in te zetten op intensief ruimtegebruik en herstructurering. Waar nieuwe woningen of nieuwe bedrijven nodig zijn, wordt eerst gekeken of bestaande locaties in steden en dorpen opgeknapt en beter benut kunnen worden. Ook blijven we zeer terughoudend met bebouwing in het IJmeer en Markermeer.”

De provincie gaat voortvarend aan de slag om gebieden aan te kopen voor de voltooiing van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en investeert om bestaande natuurgebieden beter te beheren en te onderhouden. Ook blijft de omschakeling naar duurzame energie van groot belang. Albert Moens: “Dankzij GroenLinks is Noord-Holland koploper in Nederland in duurzame energie. Naast windenergie gaan we nu ook aan de slag met andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie, biomassa en koude-warmteopslag.”

Om alle jongeren op tijd de goede hulp te bieden, gaat de provincie door met het oplossen en voorkomen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De leefbaarheid en sociale samenhang worden bevorderd door ondersteuning van dorpshuizen en wijksteunpunten. Ook neemt de provincie verantwoordelijkheid voor de opvang van zwerfjongeren en dak- en thuislozen.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal worden geïnstalleerd op 12 april.

Ik heb er zin in!!!

2 antwoorden op “We doen weer mee!”

  1. Gefeliciteerd. Ik vroeg me al af hoe het er voor stond. Het bleef oorverdovend stil. 😀

  2. Het is de politiek op landelijk niveau die dit bepaalt. De inwoners is niets gevraagd.
    Tweede Kamerlid Charlie Aptroot pleit sinds kort voor de aanleg van deze verbinding, terwijl vorig jaar om deze tijd de VVD nog een motie van CDA en ChristenUnie tegen de IJmeer variant steunde.
    Ook in het verkiezingsprogramma van de Almeerse VVD 2006-2010 gaat men nog uit van het doortrekken van de A6-A9. Die zijn nu ook om.
    Het kabinet stemde anderhalf jaar geleden in met verbreding van de A6, A1 en A9 om Almere beter te ontsluiten. Na protesten van natuurbeschermers en een handjevol bekende inwoners uit het Gooi werd hier wel heel makkelijk van afgezien.
    Het was oud burgemeester Pans (PvdA) die in 1998 naar Den Haag vertrok in verband met zijn benoeming tot secretaris generaal met aan de Almeerse bevolking de belofte zich sterk te zullen maken voor het doortrekken van de A6. Eerder al, in 1993 stapte Almere uit de ROA (Regionaal Overleg Amsterdam) wat Almere 150 miljoen heeft gekost. Veel Amsterdammers ontvluchtten de stad en zochten een goed heenkomen in Almere. Met deze verbinding is het voor de jeugd straks leuk winkelen en stappen in Amsterdam, maar wel ten koste van het MKB in Almere en hiermee komt ook de overlast terug. Daar zitten we niet op te wachten. Bovendien kan dit een nieuw en onbeheersbaar overheidsproject worden dat ook veel ecologische schade oplevert. En Amsterdam heeft al zijn eigen problemen met de N-Z verbinding. Bewoners van IJburg en Muiden zitten evenmin te wachten op de IJmeerverbinding

Reacties zijn gesloten.