Weblog concurrentie gedeputeerden

Na de kick-off vorige week was deze maandag het tweede rondje commissies. Om 12 uur eerst nog een overleg met een aantal mensen van Wegen, Verkeer en Vervoer om het onderzoek naar de OV-taxi voor te bereiden. Omdat de concessie voor Noord-Holland Noord al eind van dit jaar rond moet zijn hebben we enige haast met het onderzoek, tegelijk willen het ook zorgvuldig uitvoeren. Geloof dat we al met al tot een heel aardige opzet zijn gekomen.

Tussendoor nog even op het fractiekantoor gewerkt en naar huis geweest en toen naar de commissie FEPO. Ja, wie verzint zo’n afkorting, het staat in elk geval voor Financiën, Europa, Personeel en Organisatie. Op de agenda onder meer de plannen voor herindeling in het Gooi, waar we streven naar het samenvoegen van Naarden, Bussum, Muiden en Weesp. Uit de bestuurskrachtmeting is duidelijk geworden dat met name Muiden en Weesp er slecht voorstaan en daarmee een fusie hard nodig. De nieuwe gemeente zou zo’n 80.000 inwoners krijgen en daarmee een stevige positie in de regio.

Verder ging het over de Regio Randstad, één van de vele samenwerkingsverbanden waar Noord-Holland aan meedoet. GroenLinks heeft al lang grote twijfels over nut en effectiviteit van deze organisatie en dat gevoel wordt steeds breder gedeeld. In elk geval werd door vrijwel alle partijen gezegd dat we zouden moeten werken aan transformatie danwel opheffing.

Het was ook de eerste keer dat ik Peter Visser als gedeputeerde meemaakte en dat bracht hij er goed vanaf. De signalen over de Regio Randstad had hij goed begrepen en ook zijn eigen positie in de discussie kwam goed naar voren. Kort daarvoor had ik al een aardig debatje met Peter en de Commissaris van de Koningin over weblogs, toen ik de Commissaris complimenteerde als meest trouwe en actieve weblogger van het college. Op het weblog van Ton Hooijmaijers na is dit ook het best gelezen weblog, maar daar wil Peter graag verandering in brengen. In elk geval, daar moest ik Peter gelijk in geven, heeft hij ook beeldmateriaal en om meteen nieuwe te hebben voor volgende week maandag werd ik tijdens de vergadering op de foto gezet. Dus ik wacht vol spanning af!