Back to business

Na alle commotie in en rond de fractie was het prettig om in de afgelopen week weer gewoon met het Statenwerk aan de gang te kunnen gaan. Dit weekend stortte ik mij op jaarstukken 2006, voorjaarsnota 2007 en kaderbrief 2008. Oftewel: dat wat was, dat wat is en dat wat komt. Maandag was hierover het debat in de Staten. Dankzij de dramatische gebeurtenissen in Alkmaar was het nog een heel gedoe om in Heiloo te komen, want met de trein kwamen we niet verder dan Uitgeest. Gelukkig was er vanuit het motel een auto geregeld waar we met een aantal Statenleden dankbaar gebruik van maakten.

We hebben het jaar 2006 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 20 miljoen en da’s mooi aan de ene kant, maar ook zonde aan de andere kant. Het houdt namelijk in dat we lang niet onze ambities hebben kunnen uitvoeren en de reserves alleen maar verder toenemen. Bij de kaderbrief – zeg maar de vooruitblik op de begroting 2008 – heb ik aandacht gevraagd voor duurzame energie, aankoop van natuur, jeugdzorg en cultuur. Ook heb ik een motie ingediend die de provincie oproept de reserves zoveel mogelijk onder te brengen bij banken die die gelden duurzaam beleggen, met respect voor milieu, mens en dier. Gelukkig gesteund door coalitiegenoten VVD, CDA en PvdA, dus die haalt een makkelijke meerderheid. Dankzij de lange betogen van zowel oppositie als coalitie, de uitgebreide beantwoording van GS en de veelheid aan interrupties hadden we om 22.30 pas de eerste termijn erop zitten. Dat betekent volgende week maandag verder.

Verder heb ik in dit debat toch ook het gedoe van de afgelopen tijd niet ongemerkt voorbij willen laten gaan en ik sloot als volgt af:

Onze fractie heeft een aantal hectische weken achter de rug. Vanaf deze plek wil ik de collega’s bedanken voor hun steun en meeleven. De vertrouwensbreuk die na de stemming voor de Eerste Kamer is ontstaan bleek niet meer te herstellen.Tot onze spijt heeft dat vorige week maandag tot de meest onwenselijke uitkomst geleid, namelijk de komst van een nieuwe zelfstandige fractie. Wij vonden en vinden dat deze zetel moreel aan GroenLinks toebehoort, welke rechten de Kieswet iemand – terecht – ook toekent.

In april kozen wij er zeer bewust voor om opnieuw deel te nemen aan het bestuur van deze provincie. De motivatie die we toen hadden geldt onverminderd. Sterker nog, we zijn nog enthousiaster en ambitieuzer dan we al waren om aan de slag te gaan met het in de praktijk brengen van onze idealen. Dat zijn we immers verplicht aan de bijna 84.000 Noord-Hollandse kiezers die op 7 maart van dit jaar een geldige stem op GroenLinks uitbrachten.

2 antwoorden op “Back to business”

  1. Bijna hadden we twee zetels in de senaat behaald! Doordat Tinus Snyders van Mooi Utrecht zijn stem uitbracht op de Partij voor de Dieren uitbracht, zou de restzetel uit de lijstverbinding PvdD/Groenlinks, naar de Partij voor de Dieren gaan. In dat geval zou Diederik van Liere onze tweede senator geworden zijn. Het mocht helaas niet zo zijn een Statenlid van Groenlinks maakte in Noord Holland zijn of haar stembiljet ongeldig, waardoor de restzetel niet naar de lijstverbinding ging, maar naar de SP. De meeste kranten melden ten onrechte dat de aktie van het Groenlinks Statenlid Herman Meijer (kandidaat 5 van Groenlinks) zijn zetel heeft gekost, maar de werkelijkheid is dus dat het de zetel van Diederik van Liere van de PvdD is die hiermee uit het zicht raakte.
    Weblog Marianne Thieme (Partij voor de Dieren).

  2. Ja, Cheryl heeft heel wat losgemaakt. Yildirim, die die zetel nu uiteindelijk toebedeeld heeft gekregen, heeft alle SP-functies neergelegd en is daarna op een manier waar de honden geen brood van lusten geschoffeerd door de SP, na jarenlange trouwe dienst aan die partij. Ook zijn vrouw heeft zich (tijdelijk?) teruggetrokken als fractievoorzitter van de SP-fractie te Zwolle. De kans is heel groot dat Yildirim ook als éénmansfractie in de EK zal gaan opereren. De Partij voor de Dieren kon inderdaad ook naar de zetel fluiten. Ineke Palm, die hoger stond dan Yildirim, moest ook een teleurstelling verwerken. En het vertrouwen in de politiek zal weer een fikse deuk hebben opgelopen, door dit soort knulligheid en vergaande incompetentie. Bovendien hebben veel mensen volstrekt onverdiend een nare periode doorgemaakt. Cheryl, bedankt! Moge je oogsten wat je gezaaid hebt.

Reacties zijn gesloten.