De laatste

Na de lange zit van vorige week waren we vandaag redelijk snel door de agenda heen. Toch wat onwennig om de draad van het debat over voorjaarsnota en kaderbrief in tweede termijn weer op te pakken. Nou had ik ook nog maar vier minuten spreektijd over, dus ik had weinig tijd om erin te komen en het was alweer voorbij. Nog een keer de punten over intensief ruimtegebruik, duurzame energie, natuurcompensatie en jeugdzorg benadrukt (ook als opmaat voor de bespreking van de begroting 2008) en met name onze motie over duurzaam beleggen. Gelukkig werd die motie unaniem aangenomen.

Daarna nog een pittig debat met de SP, die de nodige stennis maakte over een voorstel voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de Noordvleugel. De provincie verstrekt hiervoor een lening van 10 miljoen op een totaalbedrag aan projecten van iets meer dan 20 miljoen. Van dit geld gaat ruim de helft (zo’n 12,5 miljoen) naar het openbaar vervoer en de rest naar infrastructuur. Reden voor de SP om een heel verhaal op te hangen dat zij toch niet konden instemmen met dit soort asfaltprojecten en hoe een partij als GroenLinks ("die zegt groen en voor het milieu te zijn") hiermee akkoord kon gaan. Vriendelijk aan de SP-woordvoerder gevraagd of hij de voordracht wel gelezen had. Want je legt allereerst geen asfaltprojecten aan voor ongeveer 8 miljoen euro en ten tweede vind ik het moeilijk vol te houden dat aanpassingen van rotondes, fileregeling, doorstromingsmaatregelen en verkeersmanagement asfaltprojecten zijn. Maar de SP was niet te vermurwen en besloot tegen de hele voordracht te stemmen. Maakt het mij voor de campagne weer makkelijk!

Overigens was ik wel blij verrast dat de SP dit jaar voor het eerst bij de traditionele zomerbarbecue was waarmee we altijd het politieke jaar afsluiten. Sterker nog, twee SP’ers behoorden tot de laatsten die het licht uit konden doen. Spreekwoordelijk, want we waren we dit jaar wel wat vroeg klaar, dus hoefde het licht niet eens aan. Omdat ik bovendien met de auto was (Greenwheels en op de terugweg  met Klaas, Hanneke en Rosanne) kon ik me ook al niet aan de alcohol te buiten gaan…