Belastingparadijs Noord-Holland

Nou dacht ik altijd dat het ageren tegen hoge belastingen vooral iets van de VVD, TON of de PVV was. Maar sinds kort hebben deze partijen er een bondgenoot bij. D66 heeft ontdekt dat de provincies u massaal geld uit de zak kloppen via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze verborgen lasten kunt u voor uw eigen auto berekenen.

Ook D66 in Noord-Holland doet aan de actie mee. Hoewel men moet toegeven dat Noord-Holland de goedkoopste provincie van Nederland is en blijft, dreigt ook hier grote ellende voor de burger:

Joke Geldhof, fractievoorzitter van D66 Noord-Holland: “Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland wil voor 2008 de opcenten verhogen. Hun argument dat Noord-Holland ondanks de voorgenomen opcentenverhoging nog altijd de provincie is met de laagste motorrijtuigenbelasting, is onvoldoende reden om zomaar de lasten voor burgers en bedrijven te verhogen. D66 vindt dat de provinciale overheid niet meer belasting moet gaan heffen dan strikt noodzakelijk.“

Ferme taal van de sociaal-liberalen, alleen de verwijzing naar de HardWerkendeNoord-Hollander ontbreekt nog. Maar misschien is het wel zo sportief als D66 er ook bij zou zeggen dat deze verhoging van 0,5 opcent een belastingverzwaring van € 0,70 per jaar betekent voor de Peugeot 206 rijder en € 3,55 voor de bezitter van een Volkswagen Touareg. Om daarover nou zo hoog van de toren te blazen!

Maar veel pikanter is dat wie inderdaad de website bezoekt, daar zal ontdekken dat de grote verhoging van de opcenten in Noord-Holland tussen 2003 en 2007 heeft plaatsgevonden. Mag u één keer raden welke partij toen deel uitmaakte van Gedeputeerde Staten en van harte hiermee instemde…