SP bewijst openbaar vervoer slechte dienst

Een memorabele middag, dat was het. Nou heb ik met aanbestedingen van het openbaar vervoer wel een en ander meegemaakt. Toen in de vorige periode Haarlem/IJmond aan de beurt was werd onze commissievergadering overvallen door zo’n 70 chauffeurs van Connexxion die ons, armen over elkaar, met norse strenge blik aankeken. Bij ieder verkeerd woord klonk boegeroep en er was gejuich en applaus voor wat als een verstandige opmerking werd beschouwd.

Vanmiddag hadden we in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer de aanbesteding voor Noord-Holland Noord op de agenda. In juni hadden we hier al een eerste bespreking over gehad en ook eind september (toen lag ik overigens nog in een Zaans ziekenhuis bij te komen). Bovendien was er naar aanleiding van het concept Programma van Eisen een flinke papierlading aan commentaar en adviezen binnengekomen. Wie zich afvraagt waarom deze informatie relevant is, dat komt nu. In de aanloop naar deze vergadering maakte de SP de nodige stampei over het feit dat was besloten niet nog een keer inspraak toe te staan over dit onderwerp. De redenering daarbij was: het is een uitloopvergadering van de bespreking in september, toen door verschillende mensen al ingesproken is (en daarvoor al in juni). Daarnaast is er al schriftelijk heel veel gemeld door belanghebbenden. Op zichzelf kan ik mij daarin vinden, al had van mij de inspraak vandaag ook kunnen plaatsvinden. In zeker zin gebeurde dat ook, omdat de woordvoerders van West-Friesland mist de bus en Red de bus hun petities konden aanbieden met toelichting.

Maar goed, ik had in elk geval verwacht dat de SP aan het begin van de vergadering een ordevoorstel zou doen om alsnog inspraak mogelijk te maken en zo’n verzoek had ik dan ook gesteund. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan ging gewoon de discussie van start en gaf iedere partij adviezen mee voor aanpassingen van het Programma van Eisen. Tot de SP aan de beurt was. Harald Bos begon aan een uitgebreid betoog over artikel 17 van het reglement en het a-democratische gehalte van de commissie. Net toen ik hem wilde vragen of het gezien de spreektijd niet verstandig was om de procedure te laten voor wat hij was en aan de echte inhoud te beginnen, kwam het hoge woord eruit. Aan deze ‘vertoning’ wenste de SP niet mee te doen, dus stapten de drie aanwezige SP’ers demonstratief op. Ze gaven mij of andere Statenleden ook niet de gelegenheid hierover nog vragen te stellen. Want ik wilde wel graag weten of de SP dan geen eigen opvattingen heeft, zonder dat volledig van insprekers af te laten hangen?

Volgens mij heeft de SP zichzelf, de inwoners van Noord-Holland Noord en het openbaar vervoer een slechte dienst bewezen. Het is natuurlijk heel stoer om om andere partijen te betichten dat zij ondemocratisch zijn en dat jij de enige partij bent die echt naar de mensen luistert. Maar door je buiten de discussie te houden, laat je bewust de kans voorbijgaan om aan te geven hoe het dan wel moet. Het is helaas weer de ouderwetse SP, die precies weet hoe het niet moet, maar niet met alternatieven komt. Sterker nog, men loopt letterlijk en figuurlijk weg voor die verantwoordelijkheid. Al jaren een grote mond over wat er allemaal niet deugt, maar er is dankzij de SP nog geen buslijn meer gaan rijden. Zijn de insprekers daarmee gediend?

10 antwoorden op “SP bewijst openbaar vervoer slechte dienst”

 1. Beste Harmen, Ook ik was niet gelukkig met de gang van zaken van de SP en vond de aanpak niet handig. Maar wat ik mij zo afvraag is het volgende: Heb jij als partij niets hierover te melden, en waarom een weblog waar je als hobby uitlaat over de SP. Ik weet wel dat alleen maar uithalen naar anderen niet bepaald je eigen kwaliteiten naar voren schuift maar aantoont dat er iets van onzekerheid zit.
  Komop, je hebt vast kwaliteiten genoeg, en daar heb je de SP niet voor nodig om jezelf te profileren. Zet je schouders er eens onder, en laat zien wat JIJ als politicus denkt, inhoudelijk, en niet wat je van anderen denkt, dat is namelijk totaal niet wat mensen willen horen.

 2. Beste Harmen, ik weet dat je ons inwendig gelijk gaf, maar jouw bijdrage was er een van een politicoloog in wording. Je zei erg veel en toch heel veel niets. Dat vind ik erg knap van jou. Samen met Mienk Graatsma heb ik mij in het verleden ingezet voor een goed en fijnmazig OV. De manier van aanpak t.o.v. de PvE voor Noord-Holland Noord verdient geen schoonheidsprijs. In ’t Gooi en Haarlem hebben openbare hoorzittingen gehouden. Nu hebben we alleen een slecht aangekondigde commissie vergadering gehouden in Schagen. Hoe hou je de burger dom. Ik zal je verklappen dat ik veel mensen die er waren vooraf heb ingelicht. Anders hadden zij het niet eens geweten dat die commissie vergadering daar in Schagen over hun OV ging. Wij hebben bewust gewacht op onze beurt. Je mag gerust weten ik zat te koken op mijn “ruikert”. Dat jij je met jouw partij zo verlaagd tot het verslechteren van dit magere aanbod aan OV, is jouw GL aan te meten. Waar is toch die stroming bij jullie gebleven die CPN heet. Ik denk dat Marcus Bakker zich wel twee keer achter zijn oor zal krabben als hij weet hoe jullie je gedragen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Artikel 17 werd ter grabbel gegooid en jij hebt met een dubbelzinnige e-mail wel heel laf gereageerd. “Voormeel heeft de SP gelijk, maar ik leg mij neer bij de meerderheid”. Hoe zei Mienk het wel eens; “De knoet is er weer eens bij GL overheen gegaan”. Wanneer jullie wel bliezen, maar toch weer met de coalitie meestemden. Inspreken is ook discussie kunnen voeren met die insprekers. Een petitie aanbieden is een formaliteit. Je kent de woorden van Gedeputeerde Mooij vanuit een geheim verslag in GS; “Ik stop die zaken in een onderste la en daar liggen ze veilig”. Noord-Holland Noord zit met jouw gebakken peren en wordt verstoken van een goed Hoogwaardige/ Fijnmazig OV met deze minimale eisen. CDA/ VVD papegaaien Mooij na. En jij deed daar vrolijk aan mee. Wij doen aan deze wanvertoning niet mee en blijven strijden voor een goed en eigenlijk nog beter OV in Noord-Holland Noord. En wij zullen proberen om alsnog de bestuurders en burgers van Noord-Holland Noord te betrekken bij een juiste besluitvorming. Want e.e.a. wordt ook nog in de Staten besproken. Kijken hoe dan het stemgedrag van GL is wanneer wij moties indienen voor een verbetering van het OV in Noord-Holland Noord.

 3. @debs: Uiteraard hebben wij een eigen visie en die heb ik ook in de commissie in juni en in november verwoord. Wie mijn weblog regelmatig leest weet dat ik dat gebruik om mijn meningen te verkondigen en die van GroenLinks en weinig tijd en ruimte aan andere partijen besteed.
  @Bert: Allereerst raad ik je aan de geschiedenisboeken erop na te lezen, want misschien hebben PPR en PSP aandacht aan het openbaar vervoer besteed, maar de CPN stond daar niet bepaald om bekend. Verder heb ik precies aangegeven wat mijn standpunt over de inspraak is. Als de SP een ordevoorstel had gedaan, had ik dat gesteund. Maar uiteindelijk gaat de commissie over de eigen vergaderorde. Heeft geen donder te maken met de knoet erover want ik heb dit helemaal niet met de collega’s van andere partijen besloten. Misschien herinner je je nog dat twee jaar terug op initiatief van GroenLinks een bijeenkomst over NZKG en 2e zeesluis gelegenheid gaf aan insprekers om hun woordje te doen, dus laten we elkaar niet de maat nemen over wie er democratisch is. Verder weet ik niet wat de SP inhoudelijk vindt van de aanbesteding, maar ik weet wel dat GS op 13 november het programma van eisen vaststelt…

 4. Als je in de commissie WVV een (orde)voorstel doet of een inhoudelijke bijdrage probeert te leveren, word je tig keer geinterrumpeerd door mensen die ofwel het niveau van hun eigen inbreng schromelijk overschatten, ofwel het fatsoen niet hebben om iemand eerst zijn verhaal te laten vertellen, ofwel een combinatie van beiden. Met zulke mensen in discussie gaan is een zinloze exercitie, waar ik ook helemaal geen zin in heb. Ik vind het veel belangrijker dat Noord-Hollanders weten waar de SP voor staat en dat doel bereik je niet in vergaderzaaltjes met coalitiepartijen die elkaar in een verstikkende omhelzing klemgezet hebben. Laten die andere partijen maar lekker mopperen op de SP: hoe meer kritiek ze leveren, hoe groter het compliment is voor de SP.

 5. De neerbuigende toon over de inbreng van je politieke collega’s vind ik op z’n minst jammer. “Met zulke mensen in discussie gaan is een zinloze exercitie”, het zal je maar gezegd worden.
  Verder begrijp ik werkelijk niet wat je bedoelt met een verstikkende omhelzing, maar waarschijnlijk zit ik er zo middenin dat ik het al niet eens meer merk…
  Groet,
  Harmen

 6. Hallo Harmen, het gaat niet over alle partijen in de commissie. Wie de schoen past, trekke hem aan. Of: het verhaal van de splinter en de balk. Groeten, Harald.

 7. Of het over mij gaat of niet, maakt niks uit. Ik voel me niet aangesproken, maar dat terzijde. Het ging mij erom dat ik vind dat we als collega’s in de Staten respect voor elkaars inbreng zouden moeten hebben.
  Groet,
  Harmen

 8. In de vorige periode ging het niet anders. Feit blijft dat er geen respect is. Het CDA en de VVD zijn erop uit om ons de mond te snoeren. Daarbij doet de voorzitter aan politiek, waar zij de vergadering moet leiden. Ik heb nu van nabij het gekonkel gezien met de gedeputeerde, waarbij zij ook vooral het CDA bevoordeelde. Neerbuigend was de opmerking van de VVD-fractie richting de SP. Dit fractielid heeft niet begrepen wat inspraak is en het nietszeggende aanbieden van een petitie. Zij kent dus niet het reglement van orde en zat uit haar nek te kletsen. Ook wil ik opmerken dat de voorzitter door de berichtgeving vooraf door ons geïrriteerd was. En dit liet zij ongewild duidelijk blijken. Zij heeft met haar optreden vooraf de Provinciewet overtreden. Verder heeft Mooij volgens een aanwezige gejokt. Is dit niet een politieke misdaad? Was het niet dat er geen enkele €urocent (verslag 24 september) extra kon gegeven worden en nu opeens wel. Dit omdat de PvdA een van de coalitiepartijen begint te blazen? Met jullie mee hebben we een meerderheid. Dan kunnen wij dit verwerpelijk beleid wat wel heeeeeel erg VVD is doorbreken.

Reacties zijn gesloten.