Ook deze dag komt wel om

In grote haast voortijdig vertrokken bij een presentatie van mijn werk, kwam ik toch nog een kwartier te laat aan in Heiloo. Daar was het vervolg van de Algemene Beschouwingen over de begroting 2008 al begonnen. Nog snel her en der onze amendementen laten tekenen en een hoop van andere partijen (laten) meetekenen. Als kleinste van de vier coalitiepartijen is GroenLinks bij dit soort gelegenheden altijd als laatste aan de beurt. Dat deed mij verzuchten dat ik de volgende keer maar moet zorgen dat we de grootste partij van Noord-Holland worden. PvdA-gedeputeerde Peter Visser wees er als troost op dat meestal naar de eerste en de laatste spreker het best wordt geluisterd…

Na de uitgebreide behandeling van de begroting in de verschillende commissies was het slotakkoord niet erg spannend. De meeste partijen – de mijne niet geheel uitgezonderd – bereden nog eens de bekende stokpaardjes en lichtten de vloed aan moties en amendementen toe. Na de Super Sunday werd het zo niet echt een Manic Monday. Maar over de veranderingen in de begroting kunnen we zeker tevreden zijn. Extra geld voor klimaat en duurzame energie (€ 6 miljoen) was al eerder veiliggesteld, maar nu draaiden we ook een bezuiniging terug op de Noordboog – een ecologische verbinding in de Kop van Noord-Holland – en op de exploitatie van het openbaar vervoer, allebei € 1 miljoen. Ook de bezuiniging op het onderhoud van wegen, waarbij het grootste deel ten koste zou gaan van fietspaden en milieu-aspecten, werd ongedaan gemaakt, evenals de voorgestelde bezuiniging op armoedebeleid.

Daarnaast hadden we een motie over NUON, waarin we het college in de rol van aandeelhouder (we hebben als Noord-Holland bijna 10%) opriepen twee standpunten in te nemen. Ten eerste af te zien van de bouw van een kolencentrale en ten tweede om een duurzaam investeringsplan te ontwikkelen. Helaas kreeg het eerste deel van de motie net niet voldoende steun (24 om 25), wegens voor mij niet helemaal te volgen stemgedrag (tegen???) van D66 en de CU/SGP. D66 vond een kolencentrale een ’tussenstap’ op weg naar echt duurzaam en CU/SGP betwijfelde of een kolencentrale wel echt zo slecht is. Voor het duurzame investeringsplan was wel unanieme steun, waarmee we uiteindelijk op hetzelfde resultaat uitkomen als de Staten van Friesland.

Al met al kon ik afsluiten met het tevreden gevoel waarop ik in mijn bijdrage vooruit liep:

We hebben verspreid over een periode van twee maanden gesproken over de begroting 2008. Onze bijdrage tweemaal in deze zaal en in de verschillende commissies was erop gericht de begroting bij te stellen in groene en linkse richting. Omdat wij willen opkomen voor kwetsbare waarden en kwetsbare mensen. Met de begroting zoals die vandaag na de door de Staten gewenste wijzigingen zal worden vastgesteld, kunnen wij prima uit de voeten.

2 antwoorden op “Ook deze dag komt wel om”

 1. Beste Harmen en fractie,
  Hartelijk gefeliciteerd met de begrottingsbehandeling.
  Wat mij stoort is dat RTVNH de provinciale televisiezender totaal geen aandacht heeft geschonken aan de begrottingsbehandling in de staten of de begrotting van het college.
  Lokaal en landelijk wordt er veel aandacht besteed aan de begroting op TV en in kranten. In de provincie heb ik het nog niet gezien. Dat is jammer.
  Een begrotting is een instrument waar alle aandachtspunten van de provincie aanbod komen. En waar je extra verschuivingen kan voorstellen.
  RTVNH heeft recht van vrije meningsuiting maar het is wel provinciaal belangrijk nieuws en worden er ook door gesubsidieerd.
  De provincie mag de omroep niet sensureren.
  Maar wel aansturen mijns inziens.
  groetjes
  Joris Leijten, Naarden

 2. Beste Harmen en fractie,
  Hartelijk gefeliciteerd met de begrottingsbehandeling.
  Wat mij stoort is dat RTVNH de provinciale televisiezender totaal geen aandacht heeft geschonken aan de begrottingsbehandling in de staten of de begrotting van het college.
  Lokaal en landelijk wordt er veel aandacht besteed aan de begroting op TV en in kranten. In de provincie heb ik het nog niet gezien. Dat is jammer.
  Een begrotting is een instrument waar alle aandachtspunten van de provincie aanbod komen. En waar je extra verschuivingen kan voorstellen.
  RTVNH heeft recht van vrije meningsuiting maar het is wel provinciaal belangrijk nieuws en worden er ook door gesubsidieerd.
  De provincie mag de omroep niet sensureren.
  Maar wel aansturen mijns inziens.
  groetjes
  Joris Leijten, Naarden

Reacties zijn gesloten.