Het was weer zo’n dag

Zo’n dag dat je van hot naar her racet. ’s Ochtends begon het in IJmuiden op het kantoor van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied met prachtig zicht op de haven en de zee. Eind september hebben we met verschillende Statencommissies een speciale bijeenkomst over de havens. Samen met collega’s Nel Eelman en Ariëtta Humalda en griffier Marjo Spoor heb ik het op mij genomen dit voor te bereiden. Bespreking met Anneke Been van het Projectbureau verloopt prima, volgens mij gaat het een mooi programma worden. Enige risico is als altijd dat het te vol gaat worden, maar we komen ook tot een duidelijke lijst van prioriteiten.

Daarna in gezwinde spoed nog even naar mijn werk om mailtjes te bekijken en een paar praktische zaken te regelen. Nog geen uur later is het alweer tijd naar Haarlem te vertrekken voor de vergadering van de commissie WVV. Op zich een bescheiden agenda, maar we slagen er toch in flink uit de tijd te lopen. De tamelijk gezapige soms zelfs melige sfeer wordt af en toe onderbroken als het flink knettert tussen Cornelis Mooij en Liesje Klomp (OV-taxi) respectievelijk Gohdar Massom (strategie binnenvaart).

Intussen had ik eigenlijk al bijna op mijn volgende bestemming moeten zijn, maar ik wacht toch tot ik de gelegenheid heb gehad mijn punt voor de rondvraag aan de orde te stellen. Daarna snel door richting Wassenaar, waar we met de Noord-Hollandse delegatie van de Werkgroep Groene Hart de vergadering van die avond voorbereiden. Deze vergadering, in het Provinciehuis van Zuid-Holland, staat met name in het teken van informatie. We krijgen drie boeiende inleidingen over kernkwaliteiten, de toekomst van de landbouw en woningbouw. Heel wat stof om de komende tijd zowel met GroenLinks als in provinciaal verband over verder te praten.

Rond 23.15 ben ik weer thuis en dan is er nog het nodige werk dus echt op tijd naar bed zit er wederom niet in…