Raadsleden gezocht!

De discussie over de lijsttrekkerskandidaten is nu echt losgebarsten, met bijbehorende peilingen (stem Bas Eickhout!). Leuk toch, zo’n referendum! Uit de wandelgangen weet ik inmiddels welke drie kandidaten door de commissie voor nummer 1 worden voorgedragen. De meeste speculaties lijken in de goede richting te gaan, de meeste twijfel is er nog over de derde kandidaat …

Maar daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Vandaag daal ik af naar de basis: de lokale politiek. Met het afdelingsbestuur in Bos en Lommer zetten wij onze eerste schreden op weg naar de deelraadsverkiezingen van 2010. Langzaamaan wordt duidelijk wie van de huidige raadsleden nog door willen en we zien her en der al wat nieuw talent opduiken. Volgend voorjaar moet er een voorstel liggen voor een kandidatencommissie, een programmacommissie en een campagneteam.

Voor het zoeken van de kandidaten willen we (net als in 2006) met een paar andere stadsdelen gaan samenwerken. Dat is efficiënt en biedt tegelijk ook een goede remedie tegen het ons-kent-ons gehalte waar veel lokale afdelingen last van hebben. Vanuit Bos en Lommer kunnen we twee goede mensen voor die commissie leveren, dus dat komt goed. Lastiger wordt het vinden van mensen om het programma te schrijven en de campagne op te zetten… Hierbij dus vast een eerste oproep!

Ook maak ik meteen van de gelegenheid gebruik om reclame te maken voor de kadervorming die door GroenLinks Amsterdam wordt georganiseerd. De term klinkt wat oubollig, maar wat het op neerkomt is dat je kennismaakt met de (geschiedenis van) GroenLinks, leert hoe lokale politieke werkt en wat het (deel)raadswerk inhoudt. Kortom, een hele mooie manier om te ontdekken of je misschien voor GroenLinks gekozen zou willen worden in 2010.