Groen is nog niet groen als er groen op staat

Het kan aan mij liggen, maar ik krijg de indruk dat er nog nooit zoveel groen in reclame en advertenties voorbij gekomen is. Ieder bedrijf doet een groene strik om zijn product heen en verkoopt het als verantwoord, duurzaam, ecologisch, of welke mooie term ook verzonnen wordt. Er wordt goede sier gemaakt met officiële of zelfbedachte groene labels.

Ik wil daar niet cynisch of zuur over doen. In veel opzichten is er het nodige verbeterd en is het bewustzijn over groen produceren toegenomen. Maar het is wel goed dat de claims en mooie woorden kritisch tegen het licht worden gehouden. Zoals de grote energieleveranciers, die zich profileren met groene stroom, maar intussen verreweg de meeste stroom grijs opwekken. Om het over kernenergie nog maar niet te hebben… De Volkskrant concludeert:

Het blijkt dat drie aanbieders volledig duurzame stroom (uit zon, wind, water of biomassa) aanbieden: de Nederlandse Energie Maatschappij (NL Energie), de Windunie en Greenchoice. De eerste draait volledig op water, de tweede op wind, de laatste op een mix van water, wind en biomassa. Van de grote spelers heeft Essent op dit moment het groenste aanbod, met 29 procent stroom uit duurzame bronnen. Een bedrijf met de naam De Groene Belangenbehartiger heeft geen enkele duurzame elektriciteitsbron.

Essent doet het van de grote drie dus het beste, met als kanttekening dat voor een belangrijk deel biomassa wordt ingezet. NUON, waar Noord-Holland een kleine 10% van de aandelen bezit, doet het een stuk minder. Ongeveer twee derde van de energie wordt gehaald uit kolen en aardgas en 9% betreft kernenergie. Bij de duurzame bronnen staat water ruim bovenaan, wind en biomassa hebben een bescheiden rol. En opnieuw vraag ik me af: waarom gebeurt er zo weinig met zonne-energie?

3 antwoorden op “Groen is nog niet groen als er groen op staat”

  1. Eens met je kritiek! Ik wacht dus graag het spoedige moment af waarop GroenLinks, als collegepartij in Noord-Holland, het provinciale aandelenbezit gaat benutten om de dingen bij Nuon bij te sturen. De kwestie rond de excessieve topbeloning van ex-directeur Van Halderen, heeft dit college ook laten lopen. Of vergis ik me?

  2. Ik weet dat Albert en nu ook Bart zich volop inzetten voor meer duurzame energie. Tegelijk zijn we met ons kleine aandelenpakket ook sterk afhankelijk van de anderen.

  3. Dat zal best, maar wanneer kunnen wij als statenleden een concreet voorstel van het college verwachten inzake het door Noord-Holland stemmen tegen de beloningsstructuur van de Nuon-top op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering?

Reacties zijn gesloten.