Beeldvorming en politiek opportunisme

Misschien dat ik later zin heb om er nog eens wat uitgebreider over te schrijven. Nu duidelijk even niet. Vandaar dat ik even volsta met het bericht dat vandaag op de website van GroenLinks is verschenen:

GroenLinks betreurt aftreden Harry Borghouts

Op vrijdag 11 september heeft Commissaris van de Koningin Harry Borghouts
(GroenLinks) besloten per 1 december af te treden. De fractie van
GroenLinks betreurt dat het zover heeft moeten komen, maar heeft
uiteraard respect voor het besluit van Borghouts en bedankt hem voor
zijn grote inzet voor de provincie Noord-Holland, onder meer als
voorzitter van Provinciale Staten.

Harry Borghouts was sinds 2002 Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland. Nog niet eerder had een GroenLinkser deze functie
vervuld. In 2008 werd hij door Provinciale Staten unaniem voor een
nieuwe periode herbenoemd, als eerste CdK die gebruik maakte van de
mogelijkheid om aan te blijven na zijn 65e.

Bij de aankondiging van zijn aftreden gaf Borghouts de volgende
korte verklaring: "Afgelopen zeven jaar heb ik met veel plezier het
ambt van commissaris van de Koningin uitgeoefend. Maar dat is nu
verdwenen." De fractie van GroenLinks begrijpt de keuze van Borghouts,
wiens positie door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden onder
druk was komen te staan. GroenLinks constateert echter ook dat veel van
de aanvallen op Borghouts’ positie meer gevoed werden door beeldvorming
en opportunisme dan door inhoudelijke argumenten en feiten (of de wens
daar kennis van te nemen).

Fractievoorzitter Harmen Binnema: "Voor de zomer heb ik de oproep
gedaan aan de andere partijen in Provinciale Staten om Borghouts de
kans te geven zijn gezag en vertrouwen te herwinnen. Helaas moet ik
constateren dat dit de Commissaris van de Koningin niet gegund is en
sommigen al met moties van wantrouwen hebben gedreigd, voordat
Borghouts zijn kant van het verhaal heeft kunnen vertellen. Het lijkt
erop dat het oordeel al tevoren vaststond."

6 antwoorden op “Beeldvorming en politiek opportunisme”

 1. Zou het kunnen dat dat die “sommigen” nog een vorm van rancune koesteren vanwege de missing link Netelenbos vs Borghouts?? Ik weet het natuurlijk niet echt, maar het zou me ook niet helemaal verbazen.

 2. De meesten hebben dat helemaal niet meegemaakt, dus dat zou overgedragen oud zeer moeten zijn… Voor mij is het moeilijk te begrijpen wat erachter zit.

 3. Vandaag heb ik de commissaris een aantal vragen gesteld. Eens kijken of ik hier een serieus antwoord op krijg of dat het terecht is dat, volgens jou, sommigen (wie zijn dat eigenlijk?) al een oordeel hebben over de handel en wandel van Harry in het provinciehuis.
  Geachte heer Borghouts,
  De brief van gedeputeerde staten roept bij mij een aantal vragen op.
  1. Wat vindt u er van dat gedeputeerden, die een zeer riant salaris genieten, op hun (ongetwijfeld luxueuze) hotelkamer uitgaven voor pay-tv kunnen declareren bij de provincie?
  2. Hoeveel onbetaalde tv-zenders waren te ontvangen op de tv in de hotelkamer van gedeputeerde Hooijmaijers?
  3. Waarom was het nodig of noodzakelijk dat gedeputeerde Hooijmaijers een programma op pay-tv bekeek?
  4. Wat was de kamerprijs per nacht in het bewuste hotel waar gedeputeerde Hooijmaijers overnachtte en waren er geen goedkopere hotels beschikbaar?
  5. Hoe denkt u dat inwoners, en met name zij die van een minimuminkomen moeten rondkomen, zullen denken over de provincie Noord-Holland naar aanleiding van dergelijke geldsmijterij?

 4. Wat betreft het oordeel dat anderen al klaar hadden, verwijs ik naar de berichtgeving in NRC, Parool en op TV Noord-Holland.

 5. Ik ben nog van de ouderwetse soort die zo’n krantenartikel op papier leest…

Reacties zijn gesloten.