Ondernemend Noord-Holland

Na twee dagen achtereen debatten vandaag weer iets rustiger aan kunnen doen. Woensdagavond was ik in Heerhugowaard om voor het NoordWest8 publiek de vertellen wat onze plannen voor het noorden van de provincie zijn. Mijn voornaamste boodschap: maak vooral gebruik van je eigen kwaliteiten, oftewel probeer geen tweede Randstad te worden en wees vooral geen Calimero die verongelijkt kijkt naar het zuiden waar blijkbaar alle aandacht naartoe gaat. De kracht van Noord-Holland Noord zit in het groene en open karakter waardoor het zo aantrekkelijk is voor recreatie en toerisme. Ook de landbouw, mits gemoderniseerd, milieuvriendelijk en energiezuinig heeft een veelbelovende toekomst. Daarnaast heeft GroenLinks, met gedeputeerde Albert Moens voorop, het belang van duurzame energie voor dit gebied laten zien, juist als economische factor. Geloof dat dat wel aardig overkwam, al was door de opzet van het debat met heel veel thema’s en heel veel stellingen, de aandacht na een goed uur wel weg en keken we allemaal erg uit naar de borrel.

Gisterenmiddag bij Corus met een vergelijkbaar gezelschap lijsttrekkers voor het debat van VNO/NCW. Dit programma was wat effectiever en strakker georganiseerd en de vier inleidingen die door ondernemers werden gegeven to the point. Bovendien was ik aangenaam verrast door pleidooien voor afstemmming van de detailhandel, innovatie en samenwerking bij bereikbaarheid (inclusief OV!) en revitalisering van bedrijventerreinen. Na afloop nog gezellig nagepraat en opnieuw gemerkt welke vooroordelen sommigen nog over GroenLinks hebben, maar ook hoe snel we er al pratend achterkomen dat de tegenstellingen vaak helemaal niet zo groot zijn. Al word ik toch wel wat wantrouwig als ik teveel complimenten van ondernemers krijg šŸ™‚

Vandaag was het afscheid van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Veel tijd besteedden we aan de aanbesteding van het openbaar vervoer in (opnieuw!) Noord-Holland Noord. Ik kon het dan ook niet nalaten nog pesterig op te merken dat we de traditie om niet alle onderwerpen af te werken en ruim over de tijd heen te gaan ook op onze laatste vergadering in ere te houden. Ja, ik beken schuld! Daarna afscheidslunch in restaurant Fris, vlak achter het provinciehuis. Met warme woorden van onze voorzitter Johan Bruins Slot, collega Bert Putters, griffier Marjo Spoor en gedeputeerde Cornelis Mooij. Zo overheersen de goede herinneringen en heb ik nu alweer zin om na 7 maart verder te gaan met deze commissie.

Het is begonnen

Met het lijsttrekkersdebat in cafĆ© ’t Bonte Paard is de campagne nu echt van start gegaan. In een gezellige kleine en heel aardig gevulde ruimte met zes partijen (CDA, VVD, PvdA, D66, SP en wij) in debat over met name ruimtelijke ordening, verkeer en economie. Gelukkig kwam halverwege ook nog duurzaamheid en natuur voorbij. Goede opwarmer voor mij en ik merkte dat ik er gaandeweg beter in kwam. Belangrijkste punten wel kunnen maken.

Wat zijn de ‘lessons learned’? Niet wegdromen als het onderwerp me minder interesseert of een collega erg lang aan het woord is, wat assertiever het woord nemen als dat nodig is en toch nog korter en bondiger formuleren. Woensdag bij Noordwest8 kan ik dat meteen in praktijk gaan brengen.

Inmiddels zijn ook de stemwijzer en het kieskompas weer beschikbaar om van stemadvies te dienen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met name over het kieskompas niet zo tevreden ben. Er staan wel erg veel onderwerpen waarover de provincie weinig tot niets te zeggen heeft. Omdat provinciale partijen er om die reden niks over zeggen in hun programma is her en der uit landelijke programma’s geknipt en geplakt of informatie van websites gehaald waarvan ik het bestaan niet kende. Als resultaat zie ik dan posities van partijen terug (en dat geldt ook voor mijn eigen partij) die ik helemaal niet kan rijmen met wat ik de afgelopen jaren in de Staten heb meegemaakt. Merkwaardig is ook dat bij de Partij voor de Dieren en Noord-Holland Anders/De Groenen een aanzienlijk deel van de standpunten helemaal niet ingevuld is. Toch krijgen die wel een plek toebedeeld in het uiteindelijke plaatje.

Laat ik Ć©Ć©n concreet voorbeeld noemen. De stelling luidt: De bevolking moet bepalen wie de Commissaris van de Koningin wordt.

De ChristenUnie zegt daarover: "De benoeming van burgemeester en Commissaris van de Koningin kan aan respectievelijk de gemeenteraad en de staten worden overgelaten op basis van een wettelijke taakomschrijving en een ambtsinstructie van de regering."

De SP: "De Staten dienen het hoogste orgaan van de provinciale democratie te zijn. Het is wenselijk dat de Staten voortaan zijn eigen voorzitter kiest."

GroenLinks: "Zie het landelijke programma: De burgemeester wordt door de gemeenteraad gekozen. Zelfde redenering geldt voor de Commissaris van de Koninigin gekozen door de Staten."

Het kan aan mij liggen maar ik zie drie keer zo goed als hetzelfde. Positie? SP ‘mee eens’, GroenLinks en ChristenUnie ‘helemaal niet mee eens’. Tsja…

De kop is eraf!

Vandaag het eerste lijsttrekkersdebat (met CDA, VVD, PvdA en SP) in een lange reeks, georganiseerd door de ondernemersverenigingen in het Noordzeekanaalgebied. Op een mooie locatie direct aan het kanaal, het kantoor van de NV Afvalzorg in Nauerna. Voor het eerst de luxe meegemaakt van een eigen parkeerplaats (met naambordje) vlak voor de deur – mijn trouwe lezers weten dat ik als altijd met de Greenwheels auto was. Omdat de campagne nog nauwelijks is begonnen was ik erg benieuwd hoeveel mensen hier op af zouden komen en dat was een behoorlijk gezelschap, ik schat zo’n 90 mensen in de zaal.

Veel van de bekende onderwerpen kwamen langs, zoals de verhouding economie en milieu (oftewel haven en natuur), de kolenoverslag, 2e zeesluis, maar bijvoorbeeld ook aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Zoals het hoort bij een eerste debat waren we aardig voor elkaar, maar ik denk wel dat voor de zaal de verschillen herkenbaar waren. Dago Wellink, de nieuwe lijsttrekker van de SP, was nog wat onwennig, terwijl havengedeputeerde Cornelis Mooij (hij verving Ton Hooijmaijers) zich duidelijk op z’n gemak voelde. Zelf vond ik het best aardig gaan: hoewel ik in het linkerhoekje soms wat laat aan de beurt kwam kon ik mijn boodschap goed kwijt. Aan de complimenten na afloop merkte ik dat die ook wel overgekomen was – wat niet wil zeggen dat ik ondernemend Noord-Holland en masse tot GroenLinks heb bekeerd. Maar ik heb nog 6 weken!