Noordzeekanaal, superbus en concert

De tweede zeesluis moet er komen. Althans, dat was de boodschap die alle bedrijven die we donderdag aandeden tijdens het werkbezoek aan de Amsterdamse havens voor ons hadden. Of het nou de Passenger Terminal, Oiltanking, de CERES terminal of de toekomstige Rietlanden kolenoverslag (wat doet die dame daar trouwens.. Hello gorgeous?!) was, de groei was enorm, niet te houden en met de huidige capacititeit houden we het nog even vol, maar daarna blijven de klanten weg als we niks doen en ze klagen nu al flink. Laat ik ook wat positiefs melden: het was erg informatief, ik blijf gefascineerd door havens en die CERES kranen zijn indrukwekkend.

’s Avonds spraken we met vier commissies over het Jaarplan en de Monitoring van het projectbureau en kregen we nog meer cijfers en plaatjes die moesten aantonen dat de grote sluis echt niet langer kan wachten. De cruciale vraag of zo’n sluis niet alleen van Amsterdams, maar ook van nationaal belang is en hoe met deze groei de kosten en baten uitvallen werd echter niet beantwoord. Juist daarop is het CPB en ook minister Peijs altijd kritisch geweest.

Wubbo_1De dag erna was er in Almere een symposium over de Superbus, het prestigeproject van ex-ruimtevaarder Wubbo Ockels (inderdaad, die had vroeger ook een snor…). Deze bijeenkomst was georganiseerd door de fracties van de ChristenUnie in Utrecht, Flevoland, Zuid- en Noord-Holland. Erg informatief, al is negen sprekers misschien iets teveel van het goede. Ook een mooie balans tussen enthousiaste en kritische geluiden. Het viel me wel op dat Ockels niet echt op de kritiek inging en eea vooral ook benadert vanuit wat technisch mogelijk is. Daarmee dreigt het een leuk speeltje te worden en dus geïsoleerd van ontwikkelingen in de rest van het openbaar vervoer. Vragen over wie hier op zit te wachten en of zoiets rendabel kan zijn, werden wat al te gemakkelijk opzij geschoven. Wacht maar af, wij weten wat wij doen. Ook de vraag hoe de superbanen (vrije infrastructuur voor de bus) landschappelijk ingepast worden, werd niet beantwoord. Voor mij vooralsnog geen reden om hier enthousiast achteraan te rennen.

Als afsluiting (ja ik was best moe vrijdagavond) het jaarlijkse Provincieconcert, dit keer in de Philharmonie in Haarlem. Prachtig opgeknapt, zowel de entree als de zaal. De laatste keer dat ik daar was (voor de verbouwing) stond ik zelf op het podium – met nog heel wat anderen, namelijk een uitvoering van de Carmina Burana met het VU-koor. Op het programma het 1e pianoconcert van Mendelssohn (waarvan ik alleen het slotdeel kende, ontdekte ik) met Christina Concours winnares Kate Sebring en de Enigma variaties van Elgar. Mooi! Gezellig nagepraat en zoals het hoort gebleven tot de bar sloot.

Op bezoek bij onze vertegenwoordigers

Vandaag op uitnodiging een bezoek aan de 1e Kamer met een aardig aantal Statenleden. Voor degenen die het niet weten: als Staten kiezen wij de 1e Kamer (zgn. getrapte verkiezingen) kort nadat we zelf gekozen zijn. In 2003 stonden er dus heuse stemhokjes in de Statenzaal waar we met een groot biljet in gingen (ben benieuwd of die in 2007 door een stemcomputer zijn vervangen).

Net als de provincie heeft ook de 1e Kamer nog wel eens heel wat uit te leggen over haar nut en noodzaak. De opening van mw. Timmerman-Buck (de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis) gaat dan ook grotendeels over wat de 1e Kamer allemaal heeft bereikt en wat voor invloed zij heeft, dat u het even weet! Grote probleem blijft natuurlijk dat de 1e Kamer niet mag amenderen en een voorstel dus alleen kan goed- of afkeuren – ook niet terugzenden naar de 2e Kamer, zoals Erik Jurgens bepleitte.

Na deze ontvangst (zo’n zaal is dan toch weer een stuk kleiner dan-ie op tv lijkt tijdens de schorsingen van de Nacht van Wiegel en de Nacht van Van Thijn) liepen we door naar de vergaderzaal van de 1e Kamer. Daar kregen we allereerst een verfrissend nuchtere inleiding van mw. Bierman-Beukema toe Water over het middenbestuur oftewel de provincie. Aardig eraan vond ik dat zij aangaf dat de provincie vaak veel te bescheiden is in het uitoefenen van bevoegdheden. Pas als je echt tot het uiterste bent gegaan (‘je mag alles zolang het niet verboden is’) dan nog eens terugkomen met de vraag om meer bevoegdheden, opschaling etc. Andere inleidingen waren van onze gedeputeerde Rinske Kruisinga over jeugdzorg – waarvan ik me afvroeg waarom het op deze manier hier aan de orde kwam – en van PvdA-senator Erik Jurgens over de kwaliteit van de regelgeving en de spanning tussen wat juridisch verantwoord en politiek wenselijk is.

Na een prima lunch kregen we van mw. Berndsen in de vergaderzaal een toelichting op de historie van het gebouw en daarna een rondleiding. Leuk was het om de Ministerskamer te zien, waar kabinetsleden zich voorbereiden op hun optreden in de 1e Kamer, maar nog belangrijker: waar ook kabinetsformaties plaatsvinden. Vanuit de ramen van de wandelgang – waar in dat soort tijden de onderhandelaars geruststellende teksten naar buiten roepen – konden we nu van dichtbij kijken naar het afscheid van koningin Beatrix en de Luxemburgse groothertog. Een mooi slot van de middag (zelfs voor deze republikein).

Aan de wandel

Zondagmiddag, nog maar net bekomen van de terugreis uit Málaga, meegelopen met de wandeltocht tegen de A6-A9. Met fris, maar stralend weer, een hoge opkomst – niet geteld, maar ik denk toch zeker een 400 mensen. Mooie tocht die begon op het station in Weesp, onder aanvoering van Wijnand Duyvendak, Femke Halsema, Kathalijne Buitenweg en uiteraard de Weespse wethouder Dick Spel. Na een tocht door het oude centrum de Aetsveldse polder in. Voor deze gelegenheid was door de daar woonachtige boeren het land beschikbaar gesteld. De bedoeling van het wandeloffensief is om meer permanente wandelingen over boerenland mogelijk te maken. Want een gebied is natuurlijk mooier als je erin lopend van kunt genieten en niet alleen van afstand naar kijkt. Juist nu we zo goed als op het tracé konden wandelen, werd des te duidelijker hoe slecht het plan is om daar een weg aan te leggen.

Na een paar kilometer kwamen we bij een andere – natuurlijke – barrière op de wandeling: de Vecht. Voor de gelegenheid was een pontje geregeld, dat nog een hele klus had aan het overzetten van de grote hoeveelheid mensen. In de file voor de boot dus! Aan de overkant verder de Nieuwe Keverdijkse polder in, op weg naar het eindpunt, de Visserij van Natuurmomenten. Daar vlakbij zou in de plannen de A6-A9 verbinding beginnen, op de knoop waar A6 (uit Almere) en A1 (uit Amersfoort) bij elkaar komen. Onderweg ondermeer gesproken met collega-Statenlid Cornelis van Diest, deze keer overigens in zijn rol als voorzitter van de agrarische natuurvereniging Vechtvallei.

Was best moe na deze inspanningen (ach ja ik word ook een dagje ouder): eerst een kleine twee weken fietsen en dan nu nog een goede 10 km lopen. Maar al met al een heel geslaagde middag! Zo is actievoeren ook leuk… Nu hopen dat het ook een vervolg krijgt met extra wandelmogelijkheden in het gebied en een goede regeling voor de boeren die hun land beschikbaar stellen.

OV heeft de toekomst

Vanmiddag bij een bijeenkomst over OV in de region Amsterdam, georganiseerd door het Milieucentrum als aanzet voor hun eigen visiestuk. Het doel van de bijeenkomst werd me uiteindelijk niet helemaal duidelijk en de verschillende sprekers hielden naar mijn idee ook wat té algemene verhalen. De uit de losse pols reactie van verkeerswethouder Mark van der Horst op de sprekers was wel erg amusant en boeiend. Inhoudelijk rammelde het hier en daar, maar met veel flair gebracht. Met name sprak mij zijn pleidooi aan om op te houden met allemaal visies te produceren – die niet veel meer zijn dan een hoop individuele wensen (gering houdbaar) met een nietje erdoorheen – en je te richten op concrete uitvoering. Ook het verhaal van Lars Lutje Schipholt van Inno-V vond ik interessant, met name omdat daarin de nadruk lag op de reiziger als klant en de vervoerder als ondernemer. De manier waarop de overheid met OV omgaat doet helaas nog steeds te weinig recht aan die twee uitgangspunten.

Al met al ook een best aardige discussie, maar voor mij weinig verrassend nieuws. Wel een mooi grote opkomst en goede vertegenwoordiging van de GroenLinkse bestuursders uit de stadsdelen plus gemeenteraad. Samen met de onvermijdelijke Bert Putters van de SP was ik weer eens het enige Statenlid. Maar ja, Amsterdam da’s ook best ver weg…

Reclame voor jezelf

Sta ik nietsvermoedend op station Zuid op lijn 50 te wachten, zie ik ineens een poster van de provincie Noord-Holland. Twee mannen en een machine die een wegdek onderhouden en van een nieuw laagje voorzien (nee het is heus geen nieuwe weg die wordt aangelegd ), met daarbij de tekst Bereikbaarheid en een prijskaartje van € 290.000.000.

Het idee is uiteraard afkomstig van onze gedeputeerde Financiën met zendingsdrang Ton Hooijmaijers, die elke Noord-Hollandse burger graag wil vertellen hoeveel mooie dingen de provincie doet met zijn of haar geld. Hij heeft ook de andere leden van GS zo gek gekregen een videoboodschap in te spreken. Goed bezig!

2006 is begonnen!

Allereerst wens ik de lezers van dit weblog een inspirerend en ontspannen 2006 toe!

Gisteravond traditioneel (maar voor mij de eerste keer) de nieuwjaarsontvangst van de gemeente Amsterdam in het Concertgebouw. Uiteraard mocht Camilla mee als ‘de vrouw van’. De avond werd geopend met een mooie politieke toespraak van Cohen, waarin hij nadrukkelijk aandacht vroeg voor de schrijnende problemen van armoede en uitsluiting in Amsterdam. Duidelijk sprak hij zich uit tegen het evangelie van de eigen verantwoordelijkheid van dit kabinet en impliciet ook tegen de badinerende woorden van Gerrit Zalm.

Daarna was het de beurt aan acht mooie zangeressen (in meerdere opzichten), She Got Game 3 met een spetterend optreden. Gaat dat zien! Als intermezzo tussen de muziek door vier jonge dichters, van wisselend niveau, maar wel een goede mix en afwisseling. Het slotnummer werd ook met een gedicht ingeleid: “voor degene…” en de kenners weten dan dat daarop ‘Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder’ volgt. Top!

Daarna van zaal tot zaal gelopen, met overal weer andere muziek en andere sfeer. Onderweg de nodige handen geschud en gezoend voor de beste wensen. Collega’s van GroenLinks uit Amsterdam, Statenleden en andere bekenden. Een hele geslaagde avond.

Beter op de fiets

Dankzij een paar drukke dagen (inclusief een verlate Sinterklaasviering) was het bijwerken van mijn weblog er wat bij ingeschoten. Vandaar even een inhaalslag, te beginnen bij afgelopen donderdag toen ik in Nijmegen bij een congres van het Fietsberaad was over fietsbeleid in de 21e eeuw. Dit is een club van fietsdeskundigen, 3VO, ANWB en ambtenaren uit gemeenten en provincie die adviseert over fietsbeleid. Ze geven ook een (zeer leesbaar) blad Fietsverkeer uit en op de website staan veel praktische onderwerpen, van stallingen en vrije fietspaden tot de rol van de fiets in de ruimtelijke ordening. Op de deelnemerlijst zag ik dat ik het enige Statenlid was op deze bijeenkomst, sowieso was de deelname vanuit de provincie gering (hoe komt dat toch?). ’s Ochtends ging het over fietsbeleid in gemeenten, met een discussie tussen de wethouders van Tilburg, Nijmegen en Almelo. Paar interessante dingen gehoord, maar niet schokkend nieuw; ook de vooruitblik naar de komende jaren kwam niet echt uit de verf. Leuk intermezzo was de column van Al Galidi, een Irakese dichter die vertelde over zijn ervaringen met fietsgek Nederland toen hij hier net aangekomen was.

Daarna was het de beurt aan onder andere onze eigen gedeputeerde Cornelis Mooij (VVD’er zonder rijbewijs en fervent fietser) om over de provinciale rol bij het fietsbeleid te spreken. Jammer dat zijn belangrijkste punt, de rol van de fiets als voor- en natransport bij het OV, uiteindelijk nauwelijks aan bod kwam. Maar ik heb goed geluisterd en was het van harte eens met het pleidooi voor OV-fiets op alle Noord-Hollandse stations en stallingen bij alle ov-knooppunten (inclusief belangrijke bushaltes). Na de lunch, waar ik kennismaakte met Ton Hirdes, onze wethouder in Nijmegen, was het de beurt aan de fietsambtenaren. Uit hun verhalen bleek het lastig om bij alle grote (RO) projecten aandacht voor de fiets te vragen, vooral om er vanaf het begin bij te zijn. Een leuke suggestie vond ik om bij nieuwbouw op maquettes duidelijk ook de fietsvoorzieningen aan te geven. Over de vraag of een aparte fietsambtenaar nou echt nodig is, waren de ambtenaren het overigens niet eens.

Omdat ik nog wat inkopen wilde doen en op tijd terug in Amsterdam moest zijn, het slot niet meegemaakt. Maar al met al best een boeiend congres. Ga de komende tijd eens nadenken wat er in Noord-Holland nog moet gebeuren. Sowieso verwachten we nog een rapport van de Fietsersbond, waarin zij aan zouden geven wat de belangrijkste knelpunten zijn. Wordt vervolgd op d’een of d’andere manier.